De renovatie en restauratie van de Maastunnel is halverwege. Afgelopen jaar is de Westbuis grondig aangepakt waarbij de tunnel van de nieuwste veiligheidsvoorzieningen is voorzien. De tunnel is een Rijksmonument. Maandag 23 juli vond een tunneltijdrit en open dag plaats waarna sinds dinsdagmorgen 6:00 uur, geheel conform planning, het autoverkeer weer gebruik kan maken van de Westbuis. Antea Group heeft ondersteund bij het risicomanagement voor de Gemeente Rotterdam.

Rijksmonument en tunnelveiligheid

Het speelveld tussen de status als Rijksmonument en het voldoen aan de strenge veiligheidseisen maakt de renovatie en restauratie van de Maastunnel tot een uitdagend project. In lijn met de vereisten vanuit de monumentenwet is de tunnel qua uiterlijk zoveel mogelijk teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat. Zo ligt er zandgeel asfalt in de tunnel. Een verwijzing naar de gele klinkers die bijna 80 jaar geleden gelegd zijn. Ook zijn de karakteristieke witte tegeltjes op de wanden welke beschadigd waren vervangen door op de ‘oude manier’ vervaardigde tegels uit Spanje.

De lampen zijn vervangen door Ledlampen met zacht geel licht dat bij een calamiteit wordt omgezet naar fel wit licht. De tunnel dient alleen aan de vereisten vanuit de monumentenwet te voldoen maar ook aan de strenge veiligheidseisen voor tunnels (WARVW & RARVW). Daarom zijn in totaal zo’n 40 nieuwe systemen aangelegd. Nieuwe ventilatoren zorgen dat in geval van een calamiteit de rook wordt weggeblazen. De aangetaste betonnen rijvloer is geheel vervangen en onder de tunnel is een bassin gegraven om 135 kuub aan bluswater te bergen.

Risicomanagement

Om zo’n grote klus te kunnen beheersen is het zaak tijdig risico’s te herkennen en maatregelen te nemen. Als het ‘constructief kritisch geweten’ van het project zijn adviseurs Angelique van Damme en Chris Harrewijn hiervoor verantwoordelijk geweest. Van maart 2018 tot en met de ‘ombouwweek’ eind juli hadden zij de taak iedereen scherp te houden, risico’s aan te kaarten en uit te diepen. Voorafgaand en tijdens de ombouwweek werd in het Ombouwoverleg bijna dagelijks de mogelijke risico’s belicht door Chris en Angelique.

De ombouwweek

Van 16 tot en met 23 juli was de Maastunnel in beide richtingen volledig afgesloten. In deze korte periode waren veel partijen werkzaam. Zo werden de pleinen voor de tunnel aangepast om het verkeer veilig de West- in plaats van de Oostbuis in te geleiden. Ook werden de diverse verkeers- en tunnelsystemen integraal getest en werd een uitgebreide zogenaamde E-SIT gehouden waarin niet alleen de systemen maar juist ook de verschillende procedures getest werden. Samen met de tunnelbeheerorganisatie en de nood- en hulpdiensten zijn diverse scenario’s bij calamiteiten geoefend.

Niet alleen werd de Westbuis volledig gereed gemaakt voor ingebruikname maar gelijktijdig werd ook de Oostbuis uit gebruik genomen. Alle bestaande systemen zijn volledig losgekoppeld en systemen zoals bouwventilatie en bouw verlichting zijn aangebracht. Tevens is uitgebreid getest dat bij een eventuele calamiteit in de werkbuis het bouwpersoneel veilig kan vluchten via de autobuis en visa versa. De opdrachtnemer CAM is ook direct gestart met de werkzaamheden. De verwachting is dat de Maastunnel in de zomer van 2019 weer volledig open kan.