De Maastunnel in Rotterdam is sinds 19 augustus weer volledig open. Na twee jaren van restaureren en renoveren van het Rijksmonument kunnen er weer dagelijks circa 60.000 voertuigen de Maas doorkruisen. De tunnel is voorzien van de nieuwste veiligheidsvoorzieningen en tevens in oorspronkelijk staat teruggebracht. Mede door een uitstekende samenwerking tussen alle partijen is het project geheel volgens planning afgerond. Antea Group heeft de Gemeente Rotterdam ondersteund bij het risicomanagement en de laatste testen.

E-SIT

In de laatste week voor de openstelling heeft de tunnel zijn laatste test ondergaan. Bij deze zogenoemde E-SIT (End Site-Integration-Test) zijn niet alleen de systemen maar juist ook de procedures getest en het samenspel tussen deze twee. Samen met de tunnelbeheerorganisatie en nood- en hulpdiensten zijn diverse scenario’s doorlopen. De adviseurs van Antea Group waren verantwoordelijk voor het opstellen van de testcases, scripts, testleiding en de evaluatie. Eerdere ervaringen met het openstellen van onder andere de Spaarndammertunnel en de Koningstunnel hebben hier goed bij geholpen.

Risicomanagement

Om een project als de restauratie en renovatie van de Maastunnel te kunnen beheersen is het zaak tijdig risico’s te herkennen en maatregelen te nemen. Ook hier hadden de adviseurs van Antea Group de taak iedereen scherp te houden, risico’s aan te kaarten en uit te diepen. Wekelijks is hierin een bijdrage geleverd in een gezamenlijk overleg tussen de Gemeente Rotterdam, hoofdaannemer en onderaannemers. De goede samenwerking tussen de partijen heeft ertoe geleid dat vele risico’s vroegtijdig beheerst waren.