Het verbreden van twee brugdekken klinkt eenvoudig, maar bij Knoop Ouderkerkerlaan is er meer aan de hand! Vanwege de verbreding van de A9 verwachtte de gemeente Amstelveen gedurende een lange periode veel extra verkeer over de gemeentelijke wegen. Het viaduct bij knoop Ouderkerkerlaan is een van de vijf projecten om de capaciteit van het onderliggende wegennet te vergroten. Antea Group ondersteunt de gemeente bij vrijwel alle activiteiten: de uitwerking van het ontwerp, het opstellen van het UAV-GC contract, begeleiding van de aanbestedingsprocedure en de contractbeheersing tijdens de uitvoering.

Het project

In opdracht van gemeente Amstelveen is BAM Infra momenteel bezig met de uitvoering van het drukke en complexe verkeersknooppunt. De voornaamste opgave is de verbreding van het viaduct, de herinrichting van aangrenzende wegen en de aanleg van een fietsonderdoorgang. De complexiteit van de opgave zit ‘m in de vele raakvlakken rondom deze postzegel: de ondergaande tramlijn; de haltes van tram en bus; de kruisende stroomweg; de beweegbare waterkering; de fiets- en voetgangerspaden; en de te behouden delen van het viaduct, om er maar een paar te noemen. Daarnaast zijn er o.a. vele kabels & leidingen, groenvoorzieningen, direct omwonenden, omliggende datacentra (trillingvrij werken) en andere bedrijven én de planning van raakvlakprojecten die het werk uitdagend maken. Inmiddels is een aanzienlijk deel van de werkzaamheden uitgevoerd. Knoop Ouderkerkerlaan loopt zelfs vóór op schema. Dit alles gebeurt via een door Antea Group opgesteld UAV-GC contract.

Samenwerking tijdens contractbeheersing

Bij de beheersing van het contract passen we de Werkwijzer Dynamische Contractbeheersing toe. Deze door Antea Group opgestelde werkwijzer biedt een goede houvast voor de systeem, -proces –en producttoetsen maar geeft ook aandacht aan een goede samenwerking en interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Zo is er een uitstekende start gemaakt door tijdens de uitgebreide PSU veel aandacht te hebben voor de onderlinge communicatie. De toetscoördinator van Antea Group is fysiek aanwezig bij de gemeente om snel te kunnen handelen. Hij heeft een scherp oog voor de bewaking van de acties en pakt waar nodig taken op zich om de werkload beter te verdelen. Hij heeft rechtstreeks contact tussen waarnemers, auditoren en de specialisten van de gemeente. De goede sfeer resulteert in gezamenlijke lunches, borrels en andere activiteiten waarbij juist het gezamenlijk optrekken tussen OG en ON centraal staat. Naast de goede samenwerking tussen Antea Group en de gemeente Amstelveen, dragen we zo ook bij aan een soepele relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van het project.

Opleiden

Een wens vanuit de gemeente is dat de interne expertise op het gebied van UAV-GC en contractbeheersing verder groeit. Wij zien het dan ook als een mooie kans om dit project als succesvol voorbeeld te gebruiken, medewerkers te betrekken en op te leiden.