Op 28 januari is de nieuwe vaarweg 'Bochtafsnijding Delftse Schie' geopend door minister Cora van Nieuwenhuizen. Antea Group is sinds 2011 gecommitteerd aan dit mooie project waarin een compleet nieuwe vaarweg is aangelegd om twee krappe haakse bochten in de Schie te omzeilen.

Een integrale klus

Hiermee zijn veiligheid en duurzaamheid van de binnenvaart verbeterd. Tegelijkertijd is meerwaarde gecreëerd door onder andere aanleg van natuurvriendelijke oevers en aanlegplaatsen voor scheepvaart. In een dynamisch traject met bestuurders, omwonenden, vergunningverleners en aannemer is dit met recht een integrale klus te noemen. 

In het kielzog van de minister is het eerste binnenvaartschip de verbinding doorgevaren. De komende periode zullen nog wat punten op de i worden gezet met als sluitstuk het inhangen van de speciaal ontworpen stalen brug.

De bochtafsnijding Delftse Schie is een project van de provincie Zuid-Holland. Samen met de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Hoogheemraadschap van Delfland heeft de provincie een nieuwe vaarweg aangelegd in de Delftse Schie bij Overschie.