Begin juni 2020 is, na twee jaar voorbereiden, de spoor lay-out aangepast van Groningen spoorzone en in dienst gegeven aan ProRail. Dit gebeurde op het traject tussen station Groningen en Haren Ook de nieuwe opstelsporen zijn gerealiseerd en er kwam een extra perron op Groningen Europapark voor het nieuwe vierde spoor. Eind juni zijn de oude opstelsporen op Groningen Hoofdstation afgekoppeld en daarmee is de verhuizing naar ‘De Vork’ afgerond. Op naar de grote ombouw en realisatie van Groningen Hoofdstation!

Opstelsporen, nieuwe sporen lay-out en vierde spoor

Het aanpassen van de sporen lay-out en ombouw van Groningen hoofdstation wordt in meerdere fases gerealiseerd. Zo is in februari 2019 een begin gemaakt met de realisatie van de nieuwe opstelsporen nabij Haren. Ook werden er voorbereidingen getroffen op de nieuwe sporen lay-out tussen Groningen hoofdstation en Haren. Net als de realisatie van het vierde spoor en derde perron op Groningen Europapark. Als laatste was men bezig met het opheffen van overweg Esperantolaan en het in dienst geven van de nieuwe opstelsporen, ook wel ‘De Vork’ genoemd.

Uitvoeringsontwerpen, geotechnisch onderzoek en drainage

Gezien de grote omvang, de korte doorlooptijd en de samenwerking met vele verschillende disciplines - voor zowel ontwerp als realisatie - is dit een enorme onderneming. Antea Group, in opdracht van Strukton Rail, stelt de uitvoeringsontwerpen op van de sporen, het ontwerp van het derde perron Europapark en de weginfra op ‘de Vork’. Daarnaast zijn ook adviezen gedaan met betrekking tot geotechnisch onderzoek en drainage. Naast de medewerkers van Strukton Rail werken wij ook samen met Arcadis, Clafis, Flux partners, Molhoek-CCT, Strukton systems en Two-b.

Het project wordt vervolgd

Nu de sporen lay-out aangepast is tot en met Europapark kan de ombouw van Hoofdstation Groningen beginnen. Strukton Civiel verbouwt het gehele station met ondergrondse fietsstallingen, een reizigers- en fietstunnel, een bus tunnel en de realisatie van een nieuw busstation aan de zuidzijde van het hoofdstation. Ook hier zullen de komende twee jaar de voorbereidingen getroffen worden om de realisatie van de nieuwe sporen en Hoofdstation Groningen integraal in goede banen te leiden en af te stemmen.

Bekijk de video gemaakt door ProRail