Bijna alle afdelingen binnen Rijkswaterstaat krijgen te maken met de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Dit maakt de implementatie van de BRO binnen deze grote organisatie tot een uitdaging. Onze BRO-specialisten Caroline de Haan en Jos van Oosten ondersteunen het implementatieteam.

Het einddoel dat Rijkswaterstaat voor ogen heeft? ‘We willen dat het werken met BRO net zo vanzelfsprekend wordt als tandenpoetsen. Een gewoonte die je dagelijks als vanzelf uitvoert’, vertelt Bart van der Roest, projectmanager van het implementatieteam. Goed tandenpoetsen moet je natuurlijk wel leren. Qua techniek én proces. 

Drie BRO-Hoofdthema's

Gelet op de fasering in de tranches van de BRO en de werkwijzen zet Rijkswaterstaat in op drie hoofdthema’s:

  1. Het borgen van het beheer van de BRO-processen tijdens en na de implementatie van de verschillende tranches;
  2. De zorgplicht uit de wet; het borgen van de kwaliteit van de BRO-data als bronhouder;
  3. Het aantonen van het belang van de BRO binnen de RWS projecten m.b.t. het Geo-risicomanagement.

Daarnaast zijn er meerdere taken die als rode draad door deze thema’s lopen. Denk aan het maken van procesafspraken, informatiemanagement en het inpassen van datasystemen. Maar ook hoe je ervoor zorgt dat de bouw van de software voor de kwaliteitscontroles wordt afgestemd met alle Rijkswaterstaat-proceseisen?

Communicatie en afstemming

Grote vraag: hoe krijg je het 'BRO-tandenpoetsen' tussen de oren van Rijkswaterstaat-medewerkers én opdrachtnemers? Een deel van de oplossing ligt in de communicatie en de afstemming tussen de verschillende afdelingen binnen Rijkswaterstaat. Kortom: belangen bijeenbrengen en ervoor zorgen dat elke afdeling op een eenduidige manier met de BRO werkt. Dit doen we onder meer door de huidige (data/software)ontwikkelingen binnen RWS in kaart te brengen en de BRO te verweven in deze ontwikkelingen.

Daarnaast is er nog een uitdaging. Het overgrote deel van de werkzaamheden die de BRO raakt, wordt uitbesteed aan de markt. Hierdoor ontstaat een lange keten van partijen. Ook die moeten op elkaar ingespeeld zijn. Maar hoe regel je dit in je contracten en je processen? Dit doet Rijkswaterstaat onder meer door in het contractenbuffet een standaardtekst op te nemen over de BRO. Daarnaast bouwen we in de huidige werkprocessen ‘checks’ in zodat de BRO geborgd wordt in de lange keten.