Ga naar hoofdinhoud
Luchtkwaliteit
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

De noodzaak van goede luchtkwaliteit

Schone lucht is een basisbehoefte. Een goede luchtkwaliteit in onze woon- en werkomgeving verlengt onze levens. Wist je dat we gemiddeld 9 tot 14 maanden korter leven als gevolg van luchtverontreiniging? We zijn echter op de goede weg. De luchtkwaliteit in Nederland verbetert jaar na jaar.

Van onderzoek tot advisering

Antea Group richt zich met specifieke en op maat afgestemde advisering op alle vraagstukken rond luchtkwaliteit. Onze kracht schuilt enerzijds in onze specialistische milieutechnische kennis en anderzijds in onze juridische kennis en ervaring. Zo plaatsen wij altijd het juiste onderzoek in de juiste context en zijn we ook in staat om vraagstukken multidisciplinair op te pakken.

Deskundig en bedreven

Wij ondersteunen en ontzorgen bedrijven en overheidsorganisaties met gedegen kennis, verrijkt met een flinke dosis ervaring. Of het nu gaat om de omgevingsvergunning, milieueffectrapportages, verkenningen, (ontwerp)tracébesluiten of bestemmings-/provinciale inpassingsplannen: wij helpen met de concrete invulling ervan. Ook zijn onze specialisten deskundig en geroutineerd waar het gaat om monitoring in het kader van Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), beleidsadvisering over luchtkwaliteit, CO2 footprint berekening en CO2 Prestatieladder, scheepvaart in relatie tot luchtkwaliteit (ontgassen) en stikstofdepositie.

Schone lucht akkoord

In januari 2020 sloten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provinciën en gemeenten het Schone lucht akkoord. Dit akkoord bevat een pakket aan maatregelen om de lucht in Nederland schoner en gezonder te maken. Antea Group helpt overheden bij het realiseren van de doelen uit het akkoord. Hierbij speelt niet alleen technische kennis, maar ook projectmanagement en communicatie een grote rol. Vanuit onze analyses, prognoses en advisering focussen we altijd op het resultaat. Gericht op het toepassen van haalbare maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit, het creëren van draagvlak en het monitoren van de voortgang.

Bekijk ook de andere diensten over lucht en geluid

Meer weten over luchtkwaliteit?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie