Ga naar hoofdinhoud
Luchtkwaliteit
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

De noodzaak van goede luchtkwaliteit in Nederland

SDGSchone lucht is een basisbehoefte. Een goede luchtkwaliteit in onze woon- en werkomgeving verlengt onze levens. Wist je dat we gemiddeld 9 tot 14 maanden korter leven als gevolg van luchtverontreiniging? We zijn echter op de goede weg. De luchtkwaliteit in Nederland verbetert jaar na jaar.

Luchtkwaliteit: van onderzoek tot advies

Antea Group richt zich met specifieke en op maat afgestemde advisering op alle vraagstukken rond luchtkwaliteit. Onze kracht schuilt enerzijds in onze specialistische milieutechnische kennis en anderzijds in onze juridische kennis en ervaring. Zo plaatsen wij altijd het juiste onderzoek in de juiste context en zijn we ook in staat om vraagstukken multidisciplinair op te pakken.

Deskundig en bedreven

Wij ondersteunen en ontzorgen bedrijven en overheidsorganisaties met gedegen kennis, verrijkt met een flinke dosis ervaring. Of het nu gaat om de omgevingsvergunning, milieueffectrapportages, verkenningen, (ontwerp)tracébesluiten of bestemmings-/provinciale inpassingsplannen: wij helpen met de concrete invulling ervan. Ook zijn onze specialisten deskundig en geroutineerd waar het gaat om monitoring in het kader van Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), beleidsadvisering over luchtkwaliteit, CO2 footprint berekening en CO2 Prestatieladder, scheepvaart in relatie tot luchtkwaliteit (ontgassen) en stikstofdepositie.

Schone lucht akkoord luchtkwaliteit Nederland

In januari 2020 sloten het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provinciën en gemeenten het Schone lucht akkoord. Dit akkoord bevat een pakket aan maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland schoner en gezonder te maken. Antea Group helpt overheden bij het realiseren van de doelen uit het akkoord. Hierbij speelt niet alleen technische kennis, maar ook projectmanagement en communicatie een grote rol. Vanuit onze analyses, prognoses en advisering focussen we altijd op het resultaat. Gericht op het toepassen van haalbare maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit, het creëren van draagvlak en het monitoren van de voortgang.

Met deze dienst dragen wij bij aan SDG 11 – Duurzame steden en gemeenschappen

De noodzaak van goede luchtkwaliteit in Nederland
De noodzaak van goede luchtkwaliteit in Nederland

Geuronderzoek

Ons gespecialiseerde team van geurexperts voert grondige geuronderzoeken uit om inzicht te krijgen in geuremissies en de impact daarvan op de omgeving. Door middel van modelmatig onderzoek leveren wij gedetailleerde rapporten die inzicht geven of wordt voldaan aan de geldende geurnormen en voorschriften. Of het nu gaat om geurproblemen in de industrie, afvalverwerking of andere sectoren: wij bieden op maat gemaakte oplossingen.

Luchtonderzoek

Ons ervaren team van experts voert grondige luchtonderzoeken uit om inzicht te geven in de luchtkwaliteit. Door middel van modelmatig onderzoek leveren wij gedetailleerde rapporten die inzicht geven of een planontwikkeling of bedrijfsuitbreiding voldoet aan de geldende luchtkwaliteitsnormen en voorschriften. Het betreft hier met name onderzoek van stikstofoxiden, fijnstof en benzeen. Het is gangbaar om te toetsen aan de Wet milieubeheer, maar in het kader van Schone Lucht Akkoord (SLA) is het ook mogelijk te toetsen aan de normen van de World Health Organisation (WHO).

Meer informatie of offerte aanvragen?

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring

Bekijk ook de andere diensten over lucht en geluid

Meer weten over luchtkwaliteit?

Neem contact met ons op.