Antea Group werkt in een intensief proces voor het ministerie van Binnenlandse Zaken aan nieuwe oplossingen voor de stikstofproblematiek in Nederland. Wij helpen om oplossingen te vinden zodat de bouw van woningen weer voort kan gaan.

Inzicht in het probleem

Antea Group adviseert sinds de zomer van 2019 het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij het vinden van oplossingen voor de stikstofproblematiek in de Woondealregio’s. We adviseren over nieuwe oplossingen en maken eerste berekeningen om inzicht in de maat van het probleem te krijgen. Zo werken we in dit intensieve proces aan de voorverkenningen van regionale ADC-toetsen voor woningbouw en doen we analyses voor oplossingsrichtingen over uitvoerbaarheid en strategie.

Woondeals

De minister van Binnenlandse Zaken heeft met verschillende regio’s Woondeals gesloten. Deze woondeals gaan uit van interbestuurlijke samenwerking die erop gericht is om de woningbouw in die regio te stimuleren. De regiopartners werken gezamenlijk naar oplossingen door een meerjarig partnerschap en gebundelde inzet in specifieke gebieden.

Stikstofproblematiek

Deze woondeals zijn er om de realisatie van de grote vraag naar woningen te ondersteunen. Alleen al in de Randstad moet tot 2030 een half miljoen woningen worden gerealiseerd. Sinds de zogenoemde “PAS-uitspraken” van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn ruimtelijke en economische ontwikkelingen in een ander daglicht komen te staan. Er ontstaat vertraging in de vergunningverlening en planvorming en dat is niet goed voor de druk en doorstroming op de woningmarkt én niet voor de continuïteit in de bouwstroom.