Ga naar hoofdinhoud
Geurhinder
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Het inzicht in de effecten van geurbelasting

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) biedt de mogelijkheid om een geurverordening op te stellen. Deze wet vormt het toetsingkader voor geur afkomstig van veehouderijen. Dit houdt in dat er voor (delen van) een gemeente een van de Wgv afwijkende geurnorm of afwijkende ‘vaste afstand’ kan worden vastgesteld.

Bescherming tegen geurhinder

Deze norm wordt vervolgens gehanteerd voor toetsing van plannen op het gebied van ruimtelijke ordening. Hiermee kan in veel gevallen een planontwikkeling aanvullend beschermd worden tegen geurhinder afkomstig van agrarische inrichtingen. 

Een goede ruimtelijke ordening vraagt om een gegarandeerd ‘goed leefklimaat’ voor de gebruikers van het plangebied. De geurbelasting door veehouderijen in de omgeving (achtergrondbelasting) is hiervan een belangrijk onderdeel. Antea Group heeft voor een groot aantal gemeenten een geurvisie en geurverordening opgesteld en daarmee verdere planontwikkeling vlot getrokken.

Het inzicht in de effecten van geurbelasting
Het inzicht in de effecten van geurbelasting

Een goede keuze

De specialisten van Antea Group maken de geurbelasting in de omgeving van de voorgenomen planontwikkeling inzichtelijk. Zo kan worden beoordeeld of er sprake is van een acceptabele geurbelasting en het daarmee samenhangende leefklimaat in het plangebied. De juiste kennis en ervaring voor de juiste keuzes: dat telt.

Bekijk ook de andere diensten over lucht en geluid

Meer weten over geurhinder?

Neem contact met ons op.