De provincie Noord-Holland klopte voor een tijdelijk capaciteitsvraagstuk in het team Leefbaarheid aan bij Antea Group. Specifiek ging het om het geurbeleid van de provincie. Tom Smeelen, Sectormanager Omgevingsbeleid, greep deze mogelijkheid aan om nieuwe inzichten te verkrijgen. En dat is exact wat hij kreeg.

Frisse, externe blik op geurbeleid

De provincie Noord-Holland vindt dat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving en voert momenteel een ambitieus, vierjarig programma ‘Gezonde Leefomgeving’ uit. Een belangrijk aspect daarvan is het beleid rondom geur, dat valt onder het team Leefbaarheid. Binnen het geurbeleid is een aantal dossiers zeer actueel en veelvuldig in het nieuws. “Dat betekent dat waar we mee bezig zijn erg relevant is”, zegt Tom Smeelen. Hij kreeg in het team Leefbaarheid te maken met een verlof dat moest worden opgevangen. “Ik vond het aantrekkelijk om dit te doen via externe inhuur. Zo zorg ik er niet alleen voor dat het werk doorgaat, maar ik haal ook een frisse, externe blik op geurbeleid naar binnen.”

Schaap met vijf poten

Na een uitvraag viel de keuze Antea Group. Smeelen: “Eigenlijk ben je op zoek naar het schaap met de vijf poten. Iemand die inhoudelijk goed onderlegd is, die de processen kent, die ervaring heeft met de politiek bestuurlijke besluitvorming en die beschikt over een netwerk. Daar komt nog bij dat we in deze inhuurperiode een convenant moesten afsluiten en een aanbesteding in de markt moesten zetten. We waren dan ook erg blij met het aanbod van Antea Group om twee deskundige medewerkers te leveren, een senior en een junior, zodat veel van onze wensen konden worden ingevuld.”

Prioriteiten stellen en faseringen maken

Geurbeleid is omvangrijker dan je aanvankelijk zou denken. De conclusie was dan ook al snel dat het te veel werk was om in één functie te gieten. “De mensen van Antea Group hebben vervolgens aan de hand van onze ambities prioriteiten gesteld en faseringen gemaakt. Zo kregen we meer inzicht in de belangrijke dossiers en in de vervolgstappen”, aldus Smeelen. Hieruit kwam naar voren dat de beleidsthema’s ‘eNoses’ en ‘varend ontgassen’ de meeste aandacht nodig hadden. Ook op deze dossiers heeft Antea Group een belangrijke bijdrage geleverd.

eNoses en varend ontgassen

Een eNose is een meetinstrument met vier sensoren. Als er een grotere hoeveelheid van een bepaalde stof aanwezig is, dan pikt de eNose dat op. Door deze data te combineren met ingediende klachten en aanvullende informatie, kan de bron van de geur ontdekt worden. Het ging om een pilot waarbij verschillende diensten en organisaties betrokken zijn. De onderlinge afstemming is door de Antea Group medewerker voortvarend ter hand genomen, weet Smeelen. “Dat geldt ook voor het dossier varend ontgassen. We hebben forse stappen gezet om tot een oplossing te komen die gedragen wordt door alle partijen.”

Profiteren van kennis

Tom Smeelen concludeert dat de detachering van de twee Antea Group medewerkers erg waardevol is geweest. “Geur is een lastig dossier met veel verschillende aspecten. In tegenstelling tot emissies van bijvoorbeeld stoffen in de lucht of geluid laat het zich vaak lastig tot één aanwijsbare bron herleiden. Bovendien betreft geurhinder vaak een persoonlijke ervaring die niet altijd door eNoses kan worden geregistreerd. Door de samenwerking met Antea Group hebben wij nog beter inzicht gekregen in de dynamiek en kunnen we beter keuzes maken. Daarnaast profiteren wij van de kennis en ervaring die in de toch relatief korte tijd naar onze organisatie is overgedragen.”