Verkeer dat over de weg dendert. Een vliegtuig dat opstijgt. De zoemende warmtepomp van de buren. We ervaren steeds vaker geluidsoverlast. Dit zit ons leefgenot in de weg én het beïnvloedt onze gezondheid. Gelukkig kun je met Soundscape de kwaliteitservaring van woon- en leefgebieden verbeteren.

Geluidsoverlast neemt toe

Miljoenen Nederlanders ervaren geluidsoverlast. Weg-, trein- en vliegverkeer zijn de grootste boosdoeners. Maar ook het geluid van warmtepompen en airco-units zorgt voor hinder. De verwachting is dat die geluidsbelasting toeneemt. Dit beïnvloedt onze gezondheid. Geluidshinder kan op de lange duur zorgen voor stress, hartklachten en slaapproblemen.

Ervaring van geluid

Natuurlijk, we hebben normen en wetten die ons beschermen tegen geluidshinder. Maar deze gaan uit van geluidsniveaus en decibellen. Die zeggen weinig over hoe wij geluid écht ervaren. Dit is juist waar Soundscape over gaat: hoe ervaren en beleven mensen geluid en hoe kun je met die kennis het woon- en leefklimaat verbeteren?

Natuurlijke en mechanische geluiden

Er is volop onderzocht hoe mensen geluid beleven. Zo weten we dat mensen natuurlijke geluiden als prettig ervaren. En mechanische geluiden als onprettig. De relatie tussen geluid en omgeving speelt ook een rol. Zo vinden we verkeersgeluid in een groene omgeving hinderlijker dan wanneer ditzelfde geluid te horen is bij een druk station. Tegelijkertijd is het wel zo dat een groene omgeving weer een positief effect heeft op de beleving van geluid. Daar kun je dan ook weer gebruik van maken.

Gezond geluidsklimaat: Soundscape

Het is niet altijd mogelijk om een omgeving stiller te maken. Onderzoek wijst uit dat de inrichting van een gebied wél de beleving positiever kan maken. Daarnaast zijn er voorbeelden van hoe natuurlijke geluiden een positief effect kunnen opleveren als ze hinderlijk geluid maskeren.  Denk aan een fontein of een waterverval.  Ook extra groen kan de geluidsbeleving verbeteren. Kortom, met de juiste aandacht voor geluid creëer je gezondere woon- en leefgebieden. Mooie bijkomstigheid is dat je met het aanbrengen van groen en andere natuurlijke elementen tevens een oplossing kunt bieden voor hittestress en waterberging.

Soundscape in de praktijk bij Antea Group

Bij het advies staat de gebruiker van het gebied centraal. Per situatie bekijken wij wat het knelpunt is of kan zijn en welke stakeholders meegenomen worden in het vinden van de oplossing. Met een ‘soundwalk’ verkennen we bijvoorbeeld samen met de opdrachtgever en andere betrokkenen het gebied. Met behulp van een creatieve sessie bekijken we mogelijke oplossingsrichtingen. Deze ideeën brengen wij samen tot een concept. Dit hoeft niet persé te betekenen dat het geplande ontwerp op de schop moet. Maar het kan wel juist de accenten aanbrengen die het eindplaatje qua woon- en leefkwaliteit verbeteren. Hiermee biedt Soundscape kansen. Voor beleidsmakers en stedenbouwkundigen. En uiteindelijk voor ons allemaal.

Dit artikel verscheen ook in de online TAGM: The Antea Group Magazine