De Cartesiusdriehoek in Utrecht wordt getransformeerd tot eerste blue zone in stedelijk gebied, dat blijkt uit het winnende plan ‘Blue District’ van MRP Development en Ballast Nedam Development voor de verkoop en ontwikkeling van het gebied. Het team is door NS en de gemeente Utrecht geselecteerd om de nieuwe Utrechtse woonwijk te ontwikkelen en tekende hiervoor op 10 juli de intentieovereenkomst. Het plan is gebaseerd op een wetenschappelijke theorie over plekken op de wereld waar mensen langer, gezonder en gelukkiger leven, de zogenaamde blue zones.

CAB-gebouw wordt CABLAB

In de Cartesiusdriehoek verrijzen circa 2.600 woningen, een groot centraal park, een school, een supermarkt, horeca en diverse andere voorzieningen. Blikvanger en epicentrum van de buurt wordt het historische CAB-gebouw, met onder meer plek voor muzikale broedplaats dB’s, brouwerij Oproer en het nieuwe CABLAB. In het CABLAB zal het winnende team in nauwe samenwerking met vier Nederlandse universiteiten, verzekeraar ONVZ en andere gebruikers werken aan de verdere uitwerking van het concept. Ook de buurt en andere betrokkenen krijgen de vraag op welke manier zij deel uit willen maken van de komende ontwikkelingen.

OV- en fietsvriendelijk

Het voormalige bedrijventerrein van NS moet de meest gezonde, OV- en fietsvriendelijke wijk van Nederland worden. De ontwikkeling van het gebied is gebaseerd op het Koersdocument dat door NS gezamenlijk met de gemeente Utrecht is opgesteld en unaniem door de gemeenteraad is aangenomen. De selectie van het winnende team is gebaseerd op zowel de kwaliteit van de plannen als op de prijs. Het ontwerp bouwt verder op ambities van NS en de Gemeente Utrecht voor een gezond leven in een gezonde leefomgeving.

Uiteenlopende doelgroepen

De Cartesiusdriehoek wordt een levendige stadswijk met veel groen, met alle stedelijke voorzieningen binnen handbereik en waar wandelen en fietsen het hoofdvervoer vormen. Er is veel aandacht voor duurzaamheid, innovatieve energieoplossingen en voor duurzame (deel-) mobiliteit. De wijk bestaat uit een variatie aan woningtypes voor uiteenlopende doelgroepen. Ongeveer een kwart van de woningen is bestemd voor sociale huur. Het project wordt de komende jaren in fases gerealiseerd. Naar verwachting kan in 2020 worden gestart met de bouw.

Een volgende stap zetten in je carrière op het gebied van stedelijke ontwikkeling?

Met dit winnende plan zijn de verwachtingen ruimschoots overtroffen


Sebastiaan de Wilde
Directeur stationsontwikkeling NS

Winnende team

Naast MRP Development en Ballast Nedam Development bestaat het winnende team uit het Dutch Residential fund van CBRE Global Investors en Portaal voor de afname van de woningen, Mecanoo, Meyer Bergman Erfgoed Programmering en Hylkema, We Drive Solar, Urban Sync, Over Morgen, Antea Group, RROG, Rebel en C Concept Design. Fakton begeleidde de tenderprocedure voor NS in de vorm van een verkoop in dialoog. De beoordelingscommissie bestond uit vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht en NS.

Leefbaar en bereikbaar

Door de groeiende druk op steden en de noodzaak om leefbaar en bereikbaar te blijven, heeft NS vanuit haar rol als grondeigenaar bij stations een aanpak ontwikkeld om stationsgebieden te ontwikkelen. NS neemt het initiatief om NS-locaties een nieuwe invulling te geven, in nauwe samenwerking met gemeenten en andere partners, en met oog voor kansen die er liggen op gebied van mobiliteit en duurzaam hergebruik van de bestaande bebouwing. De Cartesiusdriehoek ligt direct aan station Zuilen en wordt in de toekomst ook naar de binnenstad ontsloten door een doorgang onder het spoor naar de Tweede Daalsedijk.

Blue zones

De blue zones zijn vijf gebieden in de wereld - Okinawa, Nicoya, Loma Linda, Sardinië en Ikaria - waar veel inwoners uitzonderlijk lang en in goede gezondheid leven. Deze kwamen in de internationale aandacht door een artikel in de National Geographic, The Secrets of a Long Life door Dan Buettner uit 2005. Er is onderzocht welke gewoonten van de inwoners positieve gezondheidseffecten hebben en het bleek dat er negen gemeenschappelijke kenmerken zijn. Voor de nieuwe Utrechtse woonwijk is hiervan een stedelijke vertaling gemaakt naar vier overkoepelende thema’s: beweging, gezonde voeding, community en zingeving & ontspanning.

"Er is een nieuwe standaard gezet voor wonen in de stad"

Sebastiaan de Wilde, directeur Stationsontwikkeling van NS: “Met het Koersdocument lag de lat voor de Cartesiusdriehoek al hoog, maar met dit winnende plan zijn de verwachtingen ruimschoots overtroffen. Er is een nieuwe standaard gezet voor wonen in de stad. Wij zijn blij dat we op deze manier samen met de gemeente kunnen werken aan een bereikbare stad, waar mensen gezond leven.”

Klaas Verschuure, wethouder Gemeente Utrecht: “Ik ben heel trots op het resultaat en de wijze waarop ruimte is gemaakt voor participatie door gebiedspioniers en omwonenden. Utrecht is straks een prachtige, gezonde woonwijk rijker.”

Onno Dwars, directeur Ballast Nedam Development: “We zijn enorm verheugd dat NS en de gemeente Utrecht ons plan als beste heeft beoordeeld. Het is onze overtuiging dat de gebouwde omgeving een Urban Blue Zone kan worden en zijn dankbaar voor de kans om te laten zien hoe gebiedsontwikkeling van de toekomst eruit ziet. De woonwijk zal een toonaangevend en inspirerend gebied worden voor bewoners en bezoekers en een positieve impact op de omgeving hebben. Samen met alle betrokkenen willen we deze impact waarmaken. Wij zien uit naar de samenwerking met de betrokkenen.”

Maarten Stam, ontwikkelingsmanager MRP Development: “Het is een eer om op zo’n belangrijke plek in de stad onze ‘gezonde’ ambitie waar te mogen maken. Het is niet alleen een enorme kans om Utrecht Noord en West met elkaar te verbinden, maar ook om een voorbeeldwijk te worden voor gezonde gebiedsontwikkeling. We kijken uit naar de samenwerking met NS, de Gemeente Utrecht en alle andere stakeholders, niet in de laatste plaats met de toekomstige bewoners en gebruikers.”