Ga naar hoofdinhoud
Stikstofdepositie
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

De juiste richting in de stikstofcrisis

Stikstofdepositie, of N-depositie, houdt de gemoederen in ons land flink bezig. Logisch, het onderwerp zorgt voor tegengestelde belangen bij boeren, bouwers en natuurorganisaties. Na de Raad van State uitspraak is een nieuw beleidskader in ontwikkeling. Welke projecten kunnen door? Welke stappen moeten worden gezet worden voordat je groen licht hebt? Antea Group staat je met raad en daad terzijde.

Van onderzoek tot beoordeling

Door de huidige stikstofcrises lijkt stikstof een nieuw onderwerp. Antea Group is al sinds jaar en dag bekend met de problematiek. Wij weten knelpunten behendig te tackelen, doordat we de materie vanuit verschillende kanten benaderen. Of het nu gaat om een berekening met AERIUS, een ruimtelijke ontwikkeling, een industrieel vraagstuk, infrastructuur of natuur: Antea Group heeft de expertise in huis. Onze adviseurs beschikken over de juiste kennis en weten elkaar te vinden.

N-depositie: aanpak op maat

Zoveel projecten, zoveel verschillende bronnen, emissies en effecten. Dat vraagt per afzonderlijk project om een doeltreffende en op maat gesneden aanpak. Enkel een stikstofdepositie onderzoek met behulp van AERIUS of ook een ecologische beoordeling van de effecten van de stikstofbijdrage op Natura 2000-gebieden. Vervolgens een vergunning aanvragen of een goede toelichting bij het omgevingsplan schrijven. Antea Group heeft het in de vingers.

Meer leren over Stikstof?

Onze ervaring

Bij legio ontwikkelingen heeft Antea Group advies gegeven over de gevolgen van stikstofdepositie. Hierbij gaat het onder andere om besluiten voor de rijks- en provinciale wegen (A74, A4 en N18), het vaststellen van de impact van snelheidsverlaging (Noord Holland, Friesland) en advisering van en ondersteuning bij de uitvoering van de taken van overheden. Daarnaast voeren we onderzoeken uit voor allerhande ontwikkelingen. Van woningbouw tot bedrijfsuitbreiding, van Zuid-Limburg tot de Rotterdamse haven.

Stikstofcrisis?

Je wilt door met je project of plan, maar dan is daar ineens stikstof! Zet het de zaak op de rem of kun je door? Voor de beoordeling van plannen en projecten op het onderdeel stikstofdepositie hebben wij een overzichtelijk stappenplan voor je gemaakt. Stap voor stap leggen we uit wat je moet (laten) onderzoeken en welke procedure je moet doorlopen. Alleen een AERIUS-berekening? Intern- of extern salderen, ecologische toetsen? Onderstaande schema’s kun je downloaden voor eigen gebruik. En begint het je wat te duizelen? Voor ons is N-depositie gesneden koek. Heb je behoefte aan ondersteuning, neem dan gerust contact op.

Meer weten?

Bekijk ook andere diensten over lucht en geluid

Vragen of een afspraak over stikstofdepositie?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie