Ga naar hoofdinhoud
Stikstofdepositie
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

De juiste richting in de stikstofcrisis

Stikstofdepositie houdt de gemoederen in ons land flink bezig. Logisch, het onderwerp zorgt voor tegengestelde belangen bij boeren, bouwers en natuurorganisaties. Na de Raad van State uitspraak is een nieuw beleidskader in ontwikkeling. Welke projecten kunnen door? Welke stappen moeten worden gezet worden voordat je groen licht hebt? Antea Group staat je met raad en daad terzijde.

Van onderzoek tot beoordeling

Door de huidige stikstofcrises lijkt stikstof een nieuw onderwerp. Antea Group is al sinds jaar en dag bekend met de problematiek. Wij weten knelpunten behendig te tackelen, doordat we de materie vanuit verschillende kanten benaderen. Of het nu gaat om een stikstofdepositie berekening (berekening met AERIUS), een ruimtelijke ontwikkeling, een industrieel vraagstuk, infrastructuur of natuur: Antea Group heeft de expertise in huis. Onze adviseurs beschikken over de juiste kennis en weten elkaar te vinden.

Stikstofdepositie: aanpak op maat

Zoveel projecten, zoveel verschillende bronnen, emissies en effecten. Dat vraagt per afzonderlijk project om een doeltreffende en op maat gesneden aanpak. Enkel een stikstofdepositie onderzoek met behulp van de AERIUS calculator of ook een ecologische beoordeling van de effecten van de stikstofbijdrage op Natura 2000-gebieden. Vervolgens een vergunning aanvragen of een goede toelichting bij het omgevingsplan schrijven. Antea Group heeft het in de vingers.

N-Positie: bouwmogelijkheden inzichtelijk

N-Positie helpt bouwmogelijkheden inzichtelijk te maken, procedures te versnellen en toetscapaciteit te verkleinen. Hierdoor zorgt N-positie voor een gerichte aanpak waardoor geld en energie gericht en efficiënt worden ingezet om ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarmee draagt N-Positie bij aan het oplossen van zowel de kleine als de grote uitdagingen van de stikstofcrisis.

Meer lezen over de N-Positie tool
De juiste richting in de stikstofcrisis
De juiste richting in de stikstofcrisis

Stappenplan stikstof

Je wilt door met je project of plan, maar dan is daar ineens stikstof! Zet het de zaak op de rem of kun je door? Voor de beoordeling van plannen en projecten op het onderdeel stikstofdepositie hebben wij een overzichtelijk stappenplan voor je gemaakt. Stap voor stap leggen we uit wat je moet (laten) onderzoeken en welke procedure je moet doorlopen. Alleen een AERIUS-berekening? Intern- of extern salderen, ecologische toetsen? Onderstaande schema’s kun je downloaden voor eigen gebruik. En begint het je wat te duizelen? Voor ons is de stikstofdepositie gesneden koek. Heb je behoefte aan ondersteuning, neem dan gerust contact op.

Download het Stappenplan Stikstofdepositie

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring

Onze ervaring

Bij legio ontwikkelingen heeft Antea Group advies gegeven over de gevolgen van stikstofdepositie. Hierbij gaat het onder andere om besluiten voor de rijks- en provinciale wegen (A74, A4 en N18), het vaststellen van de impact van snelheidsverlaging (Noord Holland, Friesland) en advisering van en ondersteuning bij de uitvoering van de taken van overheden. Daarnaast voeren we onderzoeken uit voor allerhande ontwikkelingen. Van woningbouw tot bedrijfsuitbreiding, van Zuid-Limburg tot de Rotterdamse haven.

Stikstofonderzoek

Stikstofonderzoek nodig? Ons deskundige team voert grondige stikstofonderzoeken uit met behulp van de AERIUS calculator. Zo kunnen wij nauwkeurige berekeningen maken en de stikstofuitstoot effectief beoordelen. Wij leveren gedetailleerde rapporten en adviseren op maat gemaakte oplossingen om aan de geldende stikstofnormen en regelgeving te voldoen.

AERIUS berekening stikstof

Voor veel vergunningsaanvragen is een stikstofberekening of AERIUS-berekening verplicht. Hiermee kan beoordeeld worden of de plannen vergunningplichtig zijn. Wij ondersteunen hier graag bij. Als bij de realisatiefase of de gebruiksfase van een project een toename in de stikstofdepositie verwacht wordt op een nabijgelegen natuurgebied, dan bekijken we de mogelijkheden van bijvoorbeeld intern of extern salderen. Wij denken mee over passende oplossingen.

Meer leren over Stikstof?

Meer informatie of een offerte aanvragen?

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring

Bekijk ook andere diensten over lucht en geluid

Vragen of een afspraak over stikstofdepositie?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie