Ga naar hoofdinhoud
Woningbouw
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Woningbouw

De woninghonger is groot, maar de ruimte schaars. Dit betekent dat er steeds meer wordt gebouwd op ‘uitdagende locaties’. Als initiatiefnemer heb je een flinke kluif om woningbouw mogelijk te maken in het kader van inbreiding of gebiedstransformatie. Goed om te weten dat je in Antea Group een partner vindt die in het hele proces met je optrekt. Vooral in projecten waarin het écht complex wordt. 

Eén partner voor elke projectfase

Je wilt aantrekkelijke woningen realiseren voor je doelgroep. Maar je hebt ook de opgave om op een uitdagende locatie tot een geaccepteerd plan te komen. Dit betekent dat je op veel niveaus tegelijk aan de bak moet. Van business-case tot vergunningen. Van ontwerp, energie-concept tot bouwtechniek. Dan is het goed om een partner naast je te hebben die in elke fase de juiste kennis aan tafel brengt en ervoor zorgt dat alles logisch samenvalt.

  1. Haalbaarheidsonderzoek
  2. Initiatief [Programma van Eisen, Bouwbesluit, technische opname]
  3. Engineering [VO, DO, UO, bouwkostenadvies]
  4. Aanbesteding [Bouwteam, UAV-gc, bestekken]
  5. Uitvoering [Directievoering en toezicht, contractbeheersing]
  6. Beheer en Onderhoud [MeerJarenOnderhoudsplannen, assetmanagement]

Initiatieffase

De kracht van een multidisciplinair ingenieursbureau is dat wij niet alleen kennis van bouwtechniek en ontwerp in huis hebben. Je vindt bij ons ook experts op het gebied van vergunningen, conditionerende onderzoeken, bouwkosten. Wij zijn bekend met wetten, regels en procedures. Ook rondom actuele thema’s als PFAS en stikstof. En wij doorzien kansen en de risico’s. Door die kennis in te brengen, zorgen wij ervoor dat je tot een aantrekkelijk, financieel haalbaar én geaccepteerd plan komt.

Ontwerp en bouwtechniek

Staan alle lichten op groen? Dan brengen wij de bouwspecialisten aan boord voor de bouwtechnische invulling van jouw plannen. In samenhang kijken we naar bouwfysica, constructie, installaties en energiebesparing. Dit doen we stap voor stap. Via een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp schakelen we door naar het uitvoeringsontwerp. Een kwestie van samen slijpen en schaven. We voeren onze ontwerpen uit in BIM: hiermee houden we grip op het ontwerpproces. 

Bekijk al onze bouw-gerelateerde vacatures

Woningbouw
Woningbouw

Contracteren en aanbesteden

Afhankelijk van budget en ambities onderzoeken wij welke aanbestedingsvariant het beste bij jouw project en organisatie past. Geef je een aannemer veel vrijheid en verantwoordelijkheid? Wil je tijdens het bouwproces meesturen of kies je voor regie vanuit eigen huis met een traditionele aanbesteding? Wij bieden ondersteuning in het hele aanbestedingstraject: van het opstellen van een aanbesteding, de selectie tot en met de overeenkomst. 

Directievoering en toezicht

Goed om te weten dat je tijdens de bouw een onafhankelijk partner aan je zij hebt. Een partij die regelt wat er geregeld moet worden. Die jouw project en ambities door en door kent. Die zorgt voor een vloeiende samenwerking met bevoegd gezag, architect, aannemers en installateurs. Onze directievoerders, toezichthouders en projectleiders kijken kritisch naar oplossingen, risico’s en de beheersing daarvan. We sturen op planning en budget. En we staan voor jouw belang wanneer we adviseren over meerwerk en koppelkansen.

Haalbaarheidsonderzoek bouw

Een haalbaarheidsonderzoek bouw is van essentieel belang bij het plannen van een nieuw bouwproject. Dit onderzoek beoordeelt of een bouwplan realiseerbaar is, rekening houdend met diverse factoren. Zoals budget, wet- en regelgeving en milieueffecten. Om de toekomstige kosten en onderhoudsbehoeften van het bouwproject inzichtelijk te maken, wordt ook een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Een ervaren consultant bouw is van onschatbare waarde tijdens dit proces voor het maken van weloverwogen beslissingen. Kortom: een haalbaarheidsonderzoek bouw met een gedetailleerd MJOP en de expertise van Antea Group, vormen de bouwstenen voor een succesvol en duurzaam bouwproject.

Innovatief bouwen

Goed om te weten dat je met Antea Group kiest voor een partner die continu verbetert. Het PvE2Go is daar een voorbeeld van. Maar je kunt als opdrachtgever bijvoorbeeld ook gebruik maken van ons klantportaal. Een omgeving die actueel inzicht geeft in de voortgang van jouw project, de mijlpalen en de acties die nog nodig zijn. Ook hiermee geven wij je grip op het bouwproces en zorgen wij voor een goede samenwerking. 

Hulp nodig bij jouw woningbouwproject?

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring

Meer weten over woningbouw?

Neem contact met ons op.