Jaarlijks ontvangen twaalfduizend mensen zorg op de twaalf verschillende locaties van GGZ Friesland. De focus ligt op het herstel van mensen met ernstige psychiatrische problemen. En alle gebouwen – bestaand en nieuw – moeten daar naadloos op aansluiten.

Het belang van beschermen én ruimte geven

Saskia Haringa is nu anderhalf jaar projectmanager bouw en verbouw bij de huisvestingsafdeling van GGZ Friesland. Met ruim twintig jaar ervaring in de zorg begrijpt zij feilloos waar de uitdagingen liggen op het snijvlak van noodzakelijke bescherming bieden en ruimte voor herstel geven.

“Bij de nieuwbouw van 36 appartementen beschermd wonen willen we zoveel mogelijk aansluiten bij een gewone woonsituatie. We hebben een mooie locatie gevonden, aan de rand van ons terrein. Mensen hebben een eigen voordeur, badkamer en keuken. Daarnaast zijn er groepsruimtes.”

Veiligheid voorop

“Veilig wonen en verblijven is erg belangrijk voor onze patiënten. Om deze bescherming te bieden, willen we dat onze medewerkers in één opslag zicht hebben op wie de woning binnenstapt.” 

“Juist dat soort informatie is enorm belangrijk voor de bouwers”, vertelt Mathijs Kalma, bouwkundig adviseur bij Antea Group. “En het bewijst ook het belang van je goed verdiepen in de klant. Want in de zorg, en zeker in de psychiatrische zorg, zijn de klantvragen echt anders.”

Mathijs noemt als voorbeeld de nieuwbouw van 49 studio’s voor Klinische Vervolgbehandeling in Franeker. “Daar konden bijvoorbeeld de ramen aan één kant van de woning niet open. Ook kozen we voor een achtvormige bouw met twee binnentuinen in plaats van losse units.”

“Een ander voorbeeld is dat we weten dat mensen die verzorgd worden het liever wat warmer hebben. De temperatuur voor een woonkamer is 21 graden, voor GGZ Friesland is dat 23 graden. Dus daar houden we al rekening mee in het ontwerp van de installaties. Dat zijn op zich simpele dingen, maar die kan je alleen goed vertalen als je de zorg en de patiënt kent.”

Van groentje naar vis in het water

Waar Mathijs elke dag meer leert over de zorg, leert Saskia elke dag meer over de bouw. Ze lacht: “Ik was nog een groentje op dat vlak. Nu voel ik me als een vis in het water. En dat heb ik zeker ook te danken aan Mathijs.”

“Hij is een soort coach en neemt een heel team van experts mee. Ik kan al mijn vragen stellen en zo ben ik snel in mijn nieuwe functie gegroeid. We blijven continu in gesprek. Met elkaar, met het bouwteam en met het zorgteam. We leggen keuzes uit en zijn de linking pin tussen zorg en bouw.”

“Ons streven is om de zorgbehoefte zo goed mogelijk te vertalen naar ruimte, functionaliteit en techniek. Zo werken we samen aan een fijne zorg- en leefomgeving.”

Coachen op kaders

Mathijs vertelt dat het belangrijk is om vooruit te kijken. “Duurzaamheid is een groot goed voor GGZ Friesland. Het is een nadrukkelijke keuze bij al hun bouw- en verbouwactiviteiten. Dat gaat verder dan de techniek. Denk aan flexibel gebruik van gebouwen, hergebruik en circulair bouwen.”

“Mocht het in de toekomst ooit nodig zijn, dan kunnen we bijvoorbeeld de twee woonlagen met 36 appartementen die we nu bouwen, redelijk eenvoudig samenvoegen tot 18 woningen van twee verdiepingen”, vult Saskia aan.

“Naast het proces- en projectmanagement leert Mathijs ons ook meer over onderwerpen die voor Antea Group gesneden koek zijn. Denk bijvoorbeeld aan verschillende contractvormen om te bouwen en de standaardisering van het Programma van Eisen.”

We leren over onderwerpen die voor Antea Group gesneden koek zijn.


Saskia Haringa
Projectmanager bouw & verbouw huisvestingsafdeling GGZ Friesland

Leermomenten

Mathijs: “Ik vind dat heel normaal. Want het helpt mij ook. Hoe beter je elkaar begrijpt, hoe efficiënter, duidelijker en makkelijker je samenwerkt. Plus, de kennis die ik opdoe bij dit soort projecten neem ik weer mee bij andere projecten.”

“Het belangrijkste leermoment? Dat we een kick-off moeten organiseren met alle mensen die een rol spelen in het project”, zeggen Saskia en Mathijs in koor.

Saskia legt uit: “Binnen de zorg verloopt de besluitvorming compleet anders dan in een projectorganisatie. Daarom is het heel erg belangrijk dat alle betrokkenen begrijpen dat we aan de voorkant beslissen hoe het gebouw eruit komt te zien en niet pas tijdens het bouwproces.”

Gezonde relatie

“Zo’n kick-off hebben we georganiseerd bij het volgende project: de nieuwbouw van het hoofdgebouw in Franeker”, zegt Mathijs. Saskia: “We doen veel projecten samen met Antea Group en het is natuurlijk wel fijn werken met bekende gezichten”, legt Saskia uit. “Antea Group kan heel goed de vertaalslag van zorg naar techniek maken. Jullie overzien het totale plaatje. Mathijs helpt ons bijvoorbeeld ook bij het betrekken van buurtbewoners en omgevingsmanagement, de vertaling van het beeldkwaliteitsplan naar exploitatie op de lange termijn en de wetgeving op het gebied van natuur en ecologie. Dat is fijn, want het kost ons minder energie als je samenwerkt met iemand die de doelgroep kent.”