De gemeente Utrecht is bezig met de omvangrijke restauratie van de Domtoren. De restauratie van de Domtoren start medio 2019 en gaat naar verwachting vijf jaar duren. Antea Group verzorgt de projectleiding van dit omvangrijke project.

Aanbesteding voor een aannemer

Utrecht start vandaag met de aanbesteding voor een aannemer die de restauratie gaat uitvoeren. De restauratieadviseur die de toren de afgelopen maanden inspecteerde, maakt gelijktijdig zijn bevindingen bekend. De aannemer wordt dit najaar gekozen en start eind 2018 met de bouw van de steiger en medio 2019 met de restauratie. De kosten van het groot onderhoud aan de 112 meter hoge toren schat de gemeente op 37,2 miljoen euro. Hierin zijn alle kosten meegenomen, waaronder de bouw van de steiger en onvoorziene kosten.

Restauratie domtoren

Tijdens de restauratie wordt natuursteen en baksteen aan de binnen- en buitenzijde van de Domtoren gerestaureerd en vervangen. Ook worden de natuurstenen balustrades, het voegwerk aan de buitenzijde, de installaties, het houtwerk, het lood en het leien dak van de spits, en de vaste onderdelen (o.a. carillon, luidklokken, wijzerplaten, uurwerk) voor zover nodig gerestaureerd.

Lantaarn

Het meeste werk moet gebeuren in de lantaarn, het deel van de toren tussen 70 en 95 meter hoogte. Hier gaat het vooral om het consolideren van cultuurhistorisch waardevol materiaal dat grotendeels nog stamt uit de originele bouwtijd (1382) en het vervangen van natuursteenelementen. De eerste (0-40 meter) en tweede geleding (40-70 meter) zijn in betere staat. De aanpak daar laat zich het beste omschrijven als ‘blokje eruit, blokje erin’.

Erfgoedparelfonds

De Domtoren werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd en heeft eens in de vijftig jaar groot onderhoud nodig. Het Rijk heeft via het Erfgoedparelfonds van de provincie maximaal  € 4.000.000 beschikbaar gesteld, onder voorwaarde van gelijke matching door de provincie. De gemeente is met de provincie in gesprek over deze provinciale bijdrage. Voor het resterende bedrag wordt een beroep gedaan op de gemeente en worden aanvullende subsidiemaatregelen onderzocht.  Daarnaast zal een beroep worden gedaan op particuliere fondsen en crowdfunding.

Aansturing projectteam door Antea Group

Antea Group is uitermate trots op haar rol van projectleiding en is verantwoordelijk voor de restauratie van de Domtoren en zal sturing geven aan het ontwerp- en interne projectteam. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken en bewaken van de kaders, zoals financiën, planning, organisatie etc.