In het zuiden van Limburg gebeurt iets moois. Het verouderde zorgcentrum Panhuys in Hulsberg paste niet meer binnen het zorgconcept van zorgaanbieder Sevagram. Op dezelfde locatie komt nu een eigentijds verpleeghuis met een veilige, herkenbare én stimulerende woonomgeving voor 60 ouderen met dementie.

Volledige nieuwbouw

Frank Otten is directeur zorgcentra Heuvelland bij Sevagram: “Onze doelgroepen zijn complexer geworden, mensen komen niet zomaar in aanmerking voor verpleging en verzorging. Het oude Panhuys kon niet langer meegroeien. We besloten tot volledige nieuwbouw én kozen daarnaast voor een specifieke doelgroep. Want er is nu en in de toekomst behoefte aan meer specialistische zorg voor dementerende ouderen.”

Bijzondere samenwerking tussen klant, aannemer en architect

Drie ontwikkelende aannemers werden geselecteerd. Eén daarvan was Smeets Bouw. Ivo Gilissen is planontwikkelaar voor de gehele herontwikkeling van Panhuys en planvoorbereider van de nieuwbouw: “Sevagram wilde onze ideeën horen en een eerste indeling van de nieuwbouw zien. Wij hadden positieve ervaringen met CroonenBuro5. Daarom vroegen we architect Marco Weijers of hij samen met ons dit vraagstuk wilde oppakken.”

“Dat we nieuwbouw wilden, was duidelijk. Maar hoe ga je dat proces inrichten? Waar moet het gebouw aan voldoen? Welk vlekkenplan sluit naadloos aan op onze zorgverlening? En hoe zetten we het gebouw in de markt? De wens is namelijk om het vastgoed los te koppelen van Sevagram”, verduidelijkt Frank. “Dus het is belangrijk dat het gebouw over 15 jaar nog steeds voldoet.”

Kaders voor bouw en mensgerichte zorg

Marco vertelt over het proces: “De kaders voor nieuwbouw en de kaders voor mensgerichte zorg brachten we samen in een visie. De visie werd een plan, het plan een schets en de schets een ontwerp. Stap voor stap bewogen we van grof naar fijn. Steeds opnieuw spiegelden we aan de wensen en eisen van Sevagram, de medewerkers, de toekomstige cliënten en hun familie.”

Frank legt uit: “We doen er alles aan om de nieuwe huisvesting perfect te laten aansluiten op een maximaal gevoel van vrijheid voor de toekomstige bewoners. Het nieuwe woonzorgcentrum Panhuys bestaat uit een carré van 6 woongroepen met 10 bewoners per groep. We weten dat mensen met dementie kunnen gaan dwalen, dus de woongroepen liggen gelijkvloers rondom een besloten binnentuin. We weten ook dat mensen met dementie langzaam de regie verliezen, dus willen we zoveel mogelijk samen invulling geven aan kwaliteit van leven om vereenzaming tegen te gaan.”

Toetsen van ontwerp bij álle gebruikers van het pand

“Naast de wensen van (toekomstige) cliënten, hebben we ideeën opgehaald bij hun familieleden. Ook kwam er inbreng vanuit andere locaties, van medewerkers en externe hulpverleners”, zegt Ivo. Frank vult aan: “We hebben het proces erg zorgvuldig aangevlogen. Het ontwerp is meerdere keren getoetst bij de diverse soorten gebruikers van het pand.” Hij lacht: “Het klinkt misschien als een Poolse landdag, maar het hele proces verliep juist zeer prettig en efficiënt.”

Het mooiste vindt Frank dat er vanuit een krabbel straks een passend gebouw staat. “En dat hebben we bereikt op basis van gelijkwaardigheid. Niemand bleef op zijn eigen stoel zitten tijdens het proces. We waren er steeds op uit om in gezamenlijkheid iets moois te bouwen.” 

Tot in het kleinste detail

Marco: “We hielden elkaar scherp zonder het uiteindelijke doel en de doelgroep uit het oog te verliezen. Het is belangrijk dat iedereen vanuit zijn eigen perspectief meekijkt en het liefst tot in het kleinste detail. Door continu de dialoog te voeren met elkaar, kom je tot een beter concept en een beter eindproduct.” “Voor mij is het project 100% succesvol als ik over twee jaar van Frank en zijn collega’s hoor dat we samen de juiste keuzes hebben gemaakt”, zegt Ivo. 

Frank bevestigt: “Dat is het onderscheidend vermogen van de samenwerking tussen Smeets Bouw en CroonenBuro5. Zij maken die doorkijk naar de toekomst. En ik ben ervan overtuigd dat we de initiële vraag goed beantwoord hebben.” 

Smeets Bouw

Smeets Bouw realiseert sinds 1922 huisvesting in heel Limburg. Het bedrijf is onderdeel van de VB Groep, een groep landelijk opererende ondernemingen op het gebied van Ontwikkelen en Bouwen. Samen hebben ze de mensen, de kennis en de ervaring om elke huisvestingsvraag efficiënt en creatief in te vullen. In die synergie ligt de onderscheidende kracht.

Sevagram

Sevagram is een zorgaanbieder met twintig locaties in de regio’s Heuvelland en Parkstad. De nadruk ligt op verzorgings- en verpleeghuizen. Daarnaast heeft Sevagram ook twee hospices, een geriatrisch revalidatiecentrum, dagbestedings-activiteiten en is actief betrokken bij vele seniorenprojecten. Sevagram omarmt de Planetree visie voor het bieden van uitstekende mensgerichte zorg aan haar cliënten, relaties en medewerkers.

CroonenBuro5

CroonenBuro5 zet kennis van ruimtelijke ordening, stedenbouw en architectuur om in innovatieve woon- en zorgconcepten, flexibele bedrijventerreinen, duurzame herontwikkeling en creatieve (landelijke) gebiedsontwikkeling. CroonenBuro5 is verweven met de organisatiestructuur van Antea Group. In de markt heeft deze specialist een duidelijke eigen visie en identiteit.