De huidige brandweerkazerne was sterk verouderd en bood nagenoeg geen ruimte voor de brandweeractiviteiten. Antea Group had vanuit de gemeente Rhenen de projectleiding en het totale bouwmanagement gekregen om tot de planvorming te komen. Daarnaast heeft Antea Group de gemeente Rhenen begeleid bij de architectenselectie. Vervolgens is het traject van het ontwerpplan begeleid met bureau Bos (architect), de veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de gemeente. Een traject met een totale duur van circa drie jaar.

Aanvang bouw

Na een voorbereiding van drie jaar is onlangs gestart met de uitvoering van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne. Medio april heeft de burgemeester de eerste steen gelegd samen met de oud commandant. Mede door de inzet en goede samenwerking met de architect, aannemer én veiligheidsregio Utrecht, verwachten we dit project medio augustus 2019 op te leveren.

Rol Antea Group

Antea Group verzorgt de projectleiding en directievoering/toezicht voor dit mooie bouwproject. Vanuit deze rol sturen wij het project zowel intern als extern aan. Daarbij zijn wij verantwoordelijk voor de interne besluitvorming en informatieverstrekking (o.a. aan omgeving, gemeenteraad en College van B & W.) alsook de externe selectie en aansturing van architect en aannemer en externe communicatie. Wij sturen op de aspecten Geld, Risico’s, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Dit project versterkt onze samenwerking met de gemeente Rhenen, die wij al bij diverse bouwprojecten hebben mogen ondersteunen.

Duurzaamheid

De gemeente Rhenen staat voor Duurzaamheid. De gemeente heeft dan ook onder andere een convenant Duurzaam Beton ondertekend, die ook voor dit bouwproject voorschrijft om duurzaam beton toe te passen met hergebruik van materialen. Tevens worden er op het dak van de nieuwe brandweerpost 50 zonnepanelen gerealiseerd, die voor de energievoorziening zorgen en wordt duurzame LED verlichting toegepast. Naast deze fysieke maatregelen voor het gebouw zijn afspraken  gemaakt met de provincie Utrecht om voor het mogen bouwen op de nieuwe locatie natuur te compenseren. Dit is vormgegeven door een groenstrook over te dragen aan de provincie Utrecht voor het beheer en behoud van dit groen.