De gemeente Winterswijk wil met een nieuwe benadering van de zwemactiviteiten een substantiële besparing bereiken op de bijdrage aan het overdekte zwembad Jaspers. Antea Group heeft een analyse gedaan naar het gebruik, de exploitatie en bedrijfsvoering, de kwaliteit van het product en de bouwkundige en technische staat. Ook is gekeken naar de zwemmogelijkheden in de omgeving en is een aantal recreatie-ondernemers met zwemvoorzieningen geïnterviewd.

Scenario's exploitatie

Op basis van een sterkte-zwakte analyse en kansen en bedreigingen is tot de volgende scenario’s gekomen:

  1. Optimaliseren exploitatie: verlagen lasten, vergroten inkomsten;
  2. Zwemmen op andere locaties;
  3. Inschakelen van lokale ondernemers en/of maatschappelijke organisaties;
  4. Uitbesteden van de huidige exploitatie aan een private partij;
  5. Verkoop van het zwembad Jaspers;
  6. Onderbrengen exploitatie in een gemeentelijke Sport BV;
  7. Aanvullende voorzieningen ter verbetering van de exploitatie.

Na een grondige analyse van de bedrijfsvoering zijn verbeteringen van de exploitatie aangedragen.


Rob Verkerk
Projectmanager Bouw

Keuze gemeente Winterswijk

De scenario’s zijn verder uitgewerkt door het in beeld brengen en vastleggen van de maatschappelijke, personele, financiële en andere effecten voor de gemeente en de gebruikers en inwoners van Winterswijk. Op basis van de scenario-analyse heeft de gemeenteraad van Winterswijk een keuze gemaakt uit scenario 1 en 3 en met een verlaging van de exploitatiebijdrage van € 80.000 per jaar.