In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben wij gewerkt aan de gids ‘Het kan Wel! De wegen uit het stikstofdoolhof voor woningbouwprojecten’. RVO bracht deze gids in februari 2021 uit. De gids biedt oplossingsrichtingen voor woningbouwplannen en -projecten die door stikstofdepositie zijn vertraagd. In de gids staat ook een uitleg over het juridisch traject, met voorbeelden van ontwikkelingen, die hun weg uit het doolhof vonden met verschillende hulpmiddelen. De inhoud is niet uitputtend en volledig. Het doel van de gids is om kansen te benoemen waarmee wordt aangetoond dat er al veel mogelijk is en om initiatiefnemers én bevoegd gezagen aan te moedigen door te denken op de mogelijkheden. Uiteraard daarbij rekening houdend met de staat van de natuur en omgeving.

Expertteam Woningbouw

Het expertteam Woningbouw van RVO helpt gemeenten of provincies bij concrete projecten wanneer stikstof daarbij de knellende factor is. Enno Been, senior adviseur bij Antea Group, daarnaast expert bij het Expertteam Woningbouw van RVO én auteur van de gids: “Het is continu zoeken naar de specifieke mogelijkheden bij ontwikkelingen, gehouden tegen de nu geldende wetten en beleidsregels en met aandacht voor de natuur in de omgeving. Creativiteit en durf zijn hierin sleutelwoorden. Als de houding is: ‘ik vrees dat het niet kan’ of ‘het houdt misschien geen stand in beroep’, komen we in Nederland niet veel verder en wordt het grijze gebied niet kleiner. Er worden dan maar weinig plannen ontwikkeld. En vervelender, er worden dan minder woningen gebouwd dan kan. Deze gids geeft inspiratie, er kan al heel veel.”

Breed gedragen gids

Drie adviesbureaus, Sweco, TAUW en Witteveen+Bos, hebben op verzoek van RVO meegelezen bij het opstellen van deze gids. NLingenieurs steunt het initiatief. Met deze breed gedragen inspiratiegids wil RVO een bijdrage leveren aan de wegen uit het stikstofdoolhof, en enthousiasme oproepen om met elkaar te ontdekken wat kan. Zo levert RVO een bijdrage aan het vlottrekken van woningbouwontwikkelingen!