Ga naar hoofdinhoud
Energie & Ondergrond
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent
Businesslijn

Energie & Ondergrond

Heb je vragen?

Coert Ruseler
Stel een vraag

Energie & Ondergrond

Als samenleving hebben we de eerste stappen in de energietransitie gezet. En tegelijkertijd is er nog een lange weg te gaan. Hoe realiseren we meer groene energiebronnen, hoe stemmen wij vraag en aanbod beter op elkaar af, hoe vergroten we de capaciteit van ons stroomnet? De businesslijn Energie & Ondergrond ondersteunt industrie, netbeheerders en overheid bij het ontwikkelen en toepassen van innovatieve en duurzame oplossingen voor de energietransitie.  

Energietransitie: iedereen moet aan de bak

Nederland werkt hard aan de overgang van fossiele naar duurzame energiebronnen. En dat is nodig. Het Europese klimaatakkoord leidt tot serieuze veranderingen voor industrie, energievoorziening en het verkeer. En met een beoogde CO2-reductie van 55% voor 2030 én forse investeringen in groene energie is er volop werk aan de winkel. Dit betekent dat iedereen aan de bak moet: overheden, industrie, corporaties en burgers. 

Brede systeembenadering

De energietransitie gaat niet alleen over energiebesparing of de inzet van zon, wind en warmte. Deze opgave gaat net zo goed over wetten en regels, verdienmodellen, netcapaciteit, veiligheid, draagvlak en landschappelijke inpassing. Het is de kunst om al die aspecten samen te laten vallen. En hier ligt onze kracht: door integraal brengen wij transitievraagstukken verder. In kleine én grote projecten; lokaal, regionaal en landelijk. 

Wij brengen kennis samen

Wij zijn partner die je in elke fase van een transitieproject meerwaarde biedt. We onderzoeken, inspecteren, ontwerpen, adviseren én organiseren. Je kunt ons inschakelen voor een energiebesparingsonderzoek of duurzaamheidsrapport. Of voor de engineering van een middenspanningstracé of warmtenet. Maar we zijn ook de partij met wie je projecten tot uitvoering brengt: denk aan de realisatie van een geothermieproject, energiehub of waterstoffabriek.  

De ondergrond: cruciale schakel

Een cruciale schakel in de energietransitie? Dat is onze bodem en diepe ondergrond. Of het nu gaat om de aanleg van kabels en leidingen, de bouw van fabrieken of hoogspanningsmasten: de ondergrond is altijd het canvas. Dit zorgt echter voor een spanningsveld. Enerzijds hebben we de bodem nodig om de energietransitie mogelijk te maken. Tegelijkertijd is die bodem een basis voor (water)veiligheid, voedselvoorziening, gezondheid, erfgoed en duurzaamheid. Daar moeten we zuinig op zijn.  

Energie & Ondergrond

Wij zijn een partner voor industrie, netbeheerders en overheid bij het ontwikkelen en toepassen van innovatieve en integrale oplossingen voor de energietransitie. De ondergrond is daarbij het 'canvas' waarop wij duurzame ontwikkelingen mogelijk maken - met respect voor de bodem en hoe deze tot stand is gekomen.

Dé bodemspecialist van Nederland

Als dé bodemspecialist van Nederland helpen wij om ontwikkelingen toch mogelijk te maken, met respect voor de ondergrond. Wij zetten onze experts in op het gebied van geotechniek, pijpleidingmanagement, industriële veiligheid (SAVE), geohydrologie, archeologie of cultuurtechniek. En ook de specialisten die complexe vergunnings- en onderzoekstrajecten (in het kader van Omgevingswet) van A tot Z voor je managen. Zo helpen wij de energie-transitie verder, ook als het ingewikkeld wordt.  

De energietransitie versnellen dankzij digitalisering

Je vindt bij ons de vakkennis van vandaag, maar ook de ideeën, concepten en technologieën van morgen. Want, Antea Group bouwt aan het ingenieurs- en adviesbureau van de toekomst. Met ons kies je voor een partner die vooroploopt in de toepassing van nieuwe technologieën en datagedreven oplossingen. Denk aan GIS-oplossingen, LiDAR-technologie of DOK: ons online portaal voor online omgevingsonderzoeken. Ze helpen ons om jou nog beter van dienst te zijn én om de energietransitie te versnellen. 

Meer weten over deze businesslijn?

Neem contact met ons op.

Coert Ruseler
Stel een vraag