Ga naar hoofdinhoud
Energie & Ondergrond
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent
Businesslijn

Energie & Ondergrond

Heb je vragen?

Coert Ruseler
Stel een vraag

Energie & Ondergrond

We willen wonen en werken in een leefomgeving die gezond, schoon en veilig is. Maar hoe zorg je hiervoor in een land waar elke vierkante kilometer telt? Hoe bieden we ruimte aan industrie en transport zonder teveel nadelige effecten voor mens en natuur? En hoe zorgen we ervoor dat wonen, werken en recreëren hand in hand met elkaar gaan? Of het nu gaat om geluid of luchtkwaliteit, ecologie of industriële veiligheid: onze specialisten helpen overheden en bedrijfsleven met de antwoorden van nu en morgen op het gebied van veiligheid, bodem- en milieuvraagstukken.

Archeologie

Overal waar we terreinen ontwikkelen, wegen aanleggen, woningen of bedrijfspanden bouwen, moeten we rekening houden met ons archeologisch erfgoed. Maar hoe ga je zorgvuldig met het verleden om zonder de toekomst in de weg te staan? En hoe combineer je archeologie met bodemsanering of omgevingsmanagement? Van beleid tot onderzoek, van advies tot directievoering; de archeologen van Antea Group bieden oplossingen voor archeologische vraagstukken. Dit doen we voor private en publieke partijen.

Bodem

Onze bodem is de basis van ons water- en voedselsysteem, drager van gebouwen en infrastructuur, een bron van energie, een plek voor kabels en leidingen. Niet voor niets dat die bodem steeds intensiever wordt benut. Maar waar ligt nog ruimte en hoe richten we die toekomstbestendig in? Hoe voorkomen we grondwaterproblemen of bodemdaling? Van beleid tot sanering: Antea Group heeft tweehonderd specialisten in huis die overheden en bedrijven ondersteunen met de bodemvraagstukken van nu en morgen. Dit doen we op basis van actuele bodemkennis en de nieuwste inzichten en toepassingen op het gebied van data- en informatiemanagement. 

Energie & Ondergrond
Energie & Ondergrond

Lucht en Geluid

We willen wonen en werken in een leefomgeving die gezond, schoon en leefbaar is. Maar hoe zorg je hiervoor in een land waar woongebieden, mainports, industrieën en infrastructuren in elkaars verlengde liggen? Hoe kunnen we ons blijven ontwikkelen zonder dat dit de luchtkwaliteit bedreigt? Zonder dat we geluidshinder ervaren? Bedrijven en overheden maken gebruik van onze expertise bij deze vraagstukken. We onderzoeken en monitoren, adviseren en realiseren. We maken nieuwe ontwikkelingen mogelijk, maar wel met respect voor wetten en regels, normeringen en belangen. Dit doen we op basis van de nieuwste technieken en inzichten op het gebied van luchtkwaliteit en geluidsisolatie, sensoring en datamanagement.

Veiligheid

Veilig wonen en werken is een groot goed. Maar toch zijn we kwetsbaarder dan ooit. Zeker in gebieden waar risicovolle industrieën en infrastructuren nooit ver weg zijn. Op deze plekken is het de kunst om risico’s tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om maatregelen te nemen die de kans op een calamiteit minimaliseren. Onze veiligheidsspecialisten zijn hier dagelijks mee bezig. We organiseren crisisbeheersing en -preventie, bekijken nieuwe plannen in het licht van veiligheidswet- en regelgeving en we onderzoeken risico’s en beheersmaatregelen. Op deze manier zorgen we voor duurzaam veilige infrastructuren, gebouwen en industrieën.

Meer weten over deze businesslijn?

Neem contact met ons op.

Coert Ruseler
Stel een vraag

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie