Ga naar hoofdinhoud
Milieu- en omgevingsdata
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Milieu- en omgevingsdata

Heb je vragen?

Bas Coolsma
Stel een vraag
Aad Kant
Stel een vraag
Mark van Esterik
Stel een vraag
René Rummens
Stel een vraag

Milieu- en omgevingsdata

Data-gestuurd werken zorgt voor betere keuzes, kostenbesparingen en accurate voorspellingen. Maar hoe pas je data succesvol toe in jouw organisatie, beleidsprogramma of project? Antea Group biedt een wijde range aan producten en diensten rondom het inwinnen, analyseren en ontsluiten van milieu- en omgevingsdata. Voor industrie, overheidsorganisaties én bedrijfsleven.

De combinatie van domeinkennis en data science

Onze kracht? Je treft in Antea Group een bureau dat door de jaren heen ontzettend veel kennis heeft verzameld op het gebied van omgeving en milieu. Tegelijkertijd beschikken we over data-experts en informatiemanagers die voor jouw vraagstuk een oplossing kunnen ontwikkelen en implementeren. Deze combinatie resulteert in data-toepassingen die je in staat stellen om beleid bij te sturen, onderbouwde investeringen te doen en ontwikkelingen te voorspellen.

Innovatieve inwinningsdiensten

Antea Group investeert ook volop in de ontwikkeling en toepassing van een nieuwe generatie inwinningsdiensten. Gecombineerd met onze kennis van data science helpen deze tools om slimmer, veiliger en effectiever te inspecteren en te monitoren. Van onderwaterdrone tot Smarble: zelfs voor de meest ontoegankelijke en kwetsbare omgevingen hebben we een inwinningstechniek in huis.

Van informatievraag naar oplossing

De mogelijkheden van data zijn eindeloos. Daarom beginnen we altijd bij het begin. Wat wil je weten? Hoe ga je informatie verzamelen, analyseren en ontsluiten? Onze adviseurs ontwikkelen en integreren voor elk vraagstuk een passende oplossing. We zetten verschillende bronnen en technieken in: bestaande datasets,  beeldherkenning, real-time monitoring of voorspellende modellen. Uiteraard vertalen we data naar heldere rapportages, GIS-kaarten en dashboards.

Milieu- en omgevingsdata
Milieu- en omgevingsdata

Voor overheden: de Omgevingswet

Door de komst van de Omgevingswet gaan overheden steeds meer op kwaliteiten en ambities sturen. En juist met actuele en objectieve milieu- en omgevingsdata kun je invulling geven aan de beleidscyclus. Denk aan het monitoren van de kwaliteit van de leefomgeving (grondwater, hitte, lucht, geluid, trillingen en bodemkwaliteit) of het inwinnen van data in het kader van klimaatadaptatie of energietransitie. We helpen je om deze manier van werken te implementeren in omgevingsvisie, thematische programma’s en gebiedsopgaven.

Voor private partijen

Ook voor netwerkbeheerders, industriële partijen, mainports of aannemers bieden we tal van data-oplossingen. Denk aan het monitoren van trillingen en geluid rondom woonwijken of natuurgebieden. Of oplossingen waarmee op basis van omgevingsdata in no time het optimale ontwerp van leidingtracés kunnen genereren. Ook hiervoor geldt: door onze kennis van milieu- en omgeving te combineren komen we tot resultaten.

Ons track record

We hebben tal van oplossingen ontwikkeld die voor meer gezondheid en veiligheid zorgen. Met BDOK bouwden we een tool waarin we bodemdata vertalen naar informatie over bodemrisico’s en maatregelen die je in het kader van de Arbowet of de Wet Bodembescherming moet nemen. Voor verschillende provincies maken we bodemkwaliteitskaarten in het kader van PFAS-problematiek. Met Haeppy bieden we je een sensortool die de gezondheidswaarde van gebouwen realtime in beeld brengt en het Havenbedrijf Rotterdam maakt gebruik van een tool voor het online generen van QRA’s.

Meer weten over milieu- en omgevingsdata?

Neem contact op met onze ingenieurs.

Bas Coolsma
Stel een vraag
Aad Kant
Stel een vraag
Mark van Esterik
Stel een vraag
René Rummens
Stel een vraag