Bouw- en renovatiewerk in een historische binnenstad is een vak apart. Zeker omdat in een kwetsbare omgeving het risico op schade op de loer ligt. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) ondervond de meerwaarde van sensoring in een renovatieklus die om absolute zorgvuldigheid vroeg.

Monitoring renoveren kademuur

Hierbij ging het om de renovatie van een historische kademuur in hartje Hoorn. Deze eeuwenoude kade naar het Oostereiland voldeed niet meer aan de eisen en onderging daarom een ingrijpende renovatie. Het aanbrengen van nieuwe damwandplanken, tubexpalen en nieuw beton bracht echter risico’s met zich mee voor tien nabijgelegen monumentale panden én de Hoofdtoren, het icoon van Hoorn.

Trillingshinder monitoren

Het was vooral trillingshinder die zorgde voor risico op scheurvorming en constructieschade. Om dit te voorkomen en om de omgeving gerust te stellen, koos het Hoogheemraadschap ervoor om het werk aan de kademuur én de eventuele impact aan de historische panden nauwgezet te monitoren.

DataSense Monitoringsplan

Antea Group ontwikkelde een monitoringsplan waarmee we de volgende parameters 24/7 in kaart brachten:

  • Trillingen aan de voorkant van tien historische panden;
  • Scheurwijdtes aan de buitenkant van de gevelmuren;
  • Zetting aan de buitenkant van gevelmuren;
  • Stijghoogtemetingen op twee locaties aan de kade.

Werkzaamheden 24/7 in beeld

Per historisch pand werden de effecten van de werkzaamheden 24 uur per dag en 7 dagen in de week online geregistreerd. Hiervoor zetten we sensoren, zoals onder andere trillings- en scheurwijdtemeters in. Een online datapaneel bracht real time in beeld wat het effect van de werkzaamheden op de omgeving was en of grenswaarden werden overschreden.

Inzicht in effecten

De monitoring gaf het Hoogheemreedschap en de aannemer inzicht in de effecten van de werkzaamheden. Enkele keren werden grenswaarden overschreden. Het werk werd hierop stilgelegd voor nader onderzoek. Uiteindelijk werden er geen schadegevallen gemeld die verband hielden met de kadevervanging. Mede hierdoor kon het Hoogheemraadschap terugkijken op een positief projectresultaat.