Ga naar hoofdinhoud
DataSense©
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

DataSense maakt voorspellingen over onze leefomgeving mogelijk

Om onze leefomgeving gezonder, veiliger en leefbaarder te maken, hebben we grip nodig op de wereld om ons heen. Met DataSense© interpreteren we verzamelde data tot informatie waarmee we voorspellende modellen ontwikkelen. Deze combinatie van sensortechniek met data science biedt enorm veel kansen.

Van data inwinnen tot interpreteren en voorspellen

Wanneer genereer je data die meerwaarde biedt? De inzet van sensoring en data science begint met het stellen van de juiste vragen. We combineren hierbij onze kennis van data inwinnen, interpreteren én visualiseren. 

DataSense© biedt overheden, bedrijven en particulieren oplossingen op allerlei vraagstukken en abstractieniveaus. Dit kan via best practices maar ook door samen het experiment aan te gaan. 

Onderbouw investeringen bijvoorbeeld met een onderwaterdrone die damwanden inspecteert. Beheers projectrisico’s door een bus die fijnstof, ultrafijnstof, gevaarlijke stoffen en geluid meet. Verbeter onderhoudsprestaties via realtime monitoring van de kademuur met sensoren. Of kom tot betere oplossingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en leefbaarheid dankzij een boot die al varend de waterkwaliteit en waterdiepte meet en met een camera de oever inspecteert.

DataSense maakt voorspellingen over onze leefomgeving mogelijk
DataSense maakt voorspellingen over onze leefomgeving mogelijk

Met gezond verstand

DataSense© staat voor: met gezond verstand (common SENSE) omgaan met kennis en sensoren om zinvolle DATA te generen. De verzamelde data vertelt wat er realtime in een omgeving gebeurt en datamodellen helpen bij het voorspellen wat er in de toekomst kan gebeuren. Zo kun je proactief reageren op situaties en tijdig de noodzakelijke maatregelen treffen.

Meerwaarde van sensoring en datatechniek

Advies over de inzet van sensoring voor waterbeheer, monitoring van kademuren en bruggen, levensduur voorspellingen, slim beheer en onderhoud via applicaties, monitoring en bewaking van milieuparameters of diepgaand inzicht in thema’s als gezondheid en veiligheid met voorspellende modellen. Met veel plezier bieden onze specialisten toegang tot een wijde range aan innovatieve sensoroplossingen en toepassingen.

Meer weten over DataSense©?

Neem contact met ons op.

Aad Kant
Stel een vraag