Voor Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL) ontwikkelden onze dataspecialisten de DataValidator. Deze tool helpt opdrachtnemers van RWS-WVL om de kwaliteit van de geluidsrapportages die ze aanleveren automatisch te valideren. Resultaat: efficiënte data-uitwisseling en betrouwbare data.  

Cruciale schakel

Data-uitwisseling vormt in steeds meer werkprocessen een cruciale schakel. Die uitwisseling moet efficiënt gebeuren. En je wilt daarna 100% kunnen vertrouwen op de kwaliteit en volledigheid van data. Hoe zorg je hiervoor wanneer datastromen van meerdere partijen komt?

Versnipperde brondata

RWS-WVL liep bij het verwerken van geluidsonderzoeken in het geluidsregister tegen deze uitdaging aan. Opdrachtnemers leverden hun brondata versnipperd en in allerlei vormen aan. Ook ontbrak er zicht op de kwaliteit van informatie. Gevolg: Rijkswaterstaat was veel tijd kwijt aan het controleren en valideren van data voordat deze opgenomen kon worden in het geluidsregister.

Automatische service

Rijkswaterstaat schakelde ons in voor de ontwikkeling van een service die deze geluidsrapporten automatisch controleert. Hiervoor hebben we allereerst heldere richtlijnen opgesteld voor data-uitwisseling en bestandsstructuren. Aan de hand van deze richtlijnen ontwikkelden wij de DataValidator. Feature Manipulation Engine (FME) vormt de motor onder deze oplossing.

Resultaat DataValidator

De DataValidator zorgt voor automatische validatie van data nog vóór deze wordt aangeboden bij RWS-WVL. Opdrachtnemers kunnen dankzij de tool hun data voor de oplevering controleren en verbeteren. Dit zorgt voor betere datakwaliteit. Daarnaast is RWS-WVL dankzij de DataValidator minder tijd kwijt aan het valideren van data voordat deze in het geluidsregister wordt gepubliceerd.