Een fusie, een nieuwe samenwerking. Ze hebben gevolgen voor je datahuishouding. Bijvoorbeeld wanneer datasets gekoppeld moeten worden. Koppelingen die niet zomaar zijn gemaakt. Zeker wanneer sprake is van verschillende dataformaten en versnipperde administraties. Hoe sluit je datasets dan toch naadloos op elkaar aan zodat ze als één betrouwbare databron gaan fungeren? 

Feature Manipulation Engine

Als het gaat om data-uitwisseling en data-conversie maken we gebruik van de Feature Manipulation Engine (FME). Een omgeving die meer dan 400 dataformaten ondersteunt en die in staat is om datasets automatisch te beoordelen, te repareren en te valideren. Met behulp van FME wordt data bereikbaar en geschikt gemaakt als informatiebron.

Gemeente Westerkwartier: Data op orde

In diverse data-projecten boekten we mooie resultaten met FME. De gemeente Westerkwartier is daar een mooi voorbeeld van. Hier vergeleken we in de aanloop naar de gemeentelijke fusie per 1-1-2019 de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Beheergegevens Openbare Ruimte (BOR) administratief en geografisch van de oude gemeenten zodat de nieuwe gemeente integraal haar data op orde heeft.

FME: als één databron fungeren

Volgens de wet zijn de Geografische gegevens vanuit de BGT leidend en moet de BOR de geometrie afnemen van de BGT. Voordat dit kan, moeten beide administraties op elkaar afgestemd worden: op administratief en geografisch niveau. Met FME konden we alle verschillen inzichtelijk maken en oplossen. Daarna konden we beide administraties aan elkaar koppelen zodat BOR de geometrie geautomatiseerd kan afnemen van de BGT.

Workbenches voor de OWO-gemeenten

Ook bij de OWO-gemeenten in Zuidoost-Friesland (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) behaalden we goede resultaten. Hier maakten we gebruik van ‘Workbenches’. Hiermee kunnen we complexe dataprocessen 24/7 automatisch uitvoeren. Voor de OWO-gemeenten doen we dit om verschillen tussen de BOR-registraties en de BGT-administraties inzichtelijk te maken. De Workbench signaleert de verschillen in datasets en genereert automatisch werklijsten om die verschillen snel op te lossen.