Hoe maak je inzichtelijk hoe vaak een verkeerspaaltje omver wordt gereden? Door er sensoren in te plaatsen. Dennis van Haeren en Mark van Esterik, beide projectingenieur bij Antea Group, vertellen over dit project in Amsterdam.

Veiligheidsredenen

‘‘Begin 2017 kwamen Dennis en ik in contact met de gemeente Amsterdam.’’ aldus Mark. ‘‘Tijdens het gesprek werd duidelijk dat de gemeente Amsterdam om veiligheidsredenen de stalen verkeerspalen op fietspaden wil vervangen voor flexibele kunststof palen. Gezien de schadebeelden en ervaringen met de reeds aanwezige flexibele palen wil de gemeente Amsterdam inzicht krijgen in de frequentie waarmee de flexibele palen worden geraakt of worden plat gereden.’’

Probleem in beeld brengen

In samenwerking met Strukton Systems is een oplossing gezocht om het probleem zo simpel mogelijk in beeld te brengen legt Dennis uit. ‘‘Door de gemeente Amsterdam zijn 12 verkeerspalen ter beschikking gesteld om dit project vorm te geven. Wij hebben de verkeerspalen voorzien van een versnellingssensor die de versnelling meet, de hoek van de verkeerspalen kan bepalen en ook de tijdsduur van een verandering meet. De palen zijn vervolgens geplaatst op door gemeente Amsterdam aangewezen locaties. Dit loopt uiteen van locaties in de binnenstad (Muntplein) tot naast de Amsterdam Arena.’’

12 monitoringspunten

Aan de hand van de verkregen data en de bijbehorende schadebeelden wordt bepaald of een flexibele verkeerspaal is geraakt door een fietser, een auto of een groter voertuig. Hiermee wil de gemeente Amsterdam een uitspraak kunnen doen over de werking van de flexibele verkeerspalen en eventueel maatregelen nemen bij ongewenste gebeurtenissen. 

Door dit project staan er nu 12 monitoringspunten in Amsterdam met uitbreidingsmogelijkheden. In een mogelijk vervolg worden de palen niet alleen qua aantal uitgebreid maar ook met  meerdere sensoren uitgerust. Hierbij kan gedacht worden aan verkeersdrukte, weersomstandigheden of licht/donker. Uit dit mooie project blijkt wel weer dat op het oog ingewikkelde technologieën niet altijd veel geld hoeven te kosten!