Ga naar hoofdinhoud
Gezondheidskundige risicobeoordelingen
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Gezondheidskundige risicobeoordelingen

Het effect van een (on)gezonde leef- of werkomgeving

Als bedrijf, organisatie of bewoner hecht je grote waarde aan een gezonde leef- en werkomgeving. Toch gebeurt het nog regelmatig dat eventuele verontreinigingen pas jaren later aan het licht komen. Antea Group beschikt over experts die gespecialiseerd zijn in verschillende onderwerpen zoals microplastics en PFAS. Daarnaast hebben we medisch milieukundigen en toxicologen in dienst die gezondheidseffecten in kaart brengen.

Van vragen naar antwoorden

Antea Group beantwoordt een breed scala aan milieukundige gezondheidsvragen. Zowel over blootstelling in het heden als in het verleden of in de toekomst. Want wat betekent een mogelijk jarenlange onbewuste blootstelling van werknemers, bewoners of gebruikers aan schadelijke stoffen en dampen? Is er sprake van schadelijke en mogelijke langdurige gezondheidseffecten? En wat betekent dit voor de toekomst? Wat zijn de gevolgen van bijvoorbeeld wonen op vervuilde grond, in de buurt van vervuilende industrie of in de nabijheid van een 5G mast? 

Dergelijke gezondheidsvragen worden beantwoord door onze toxicologen en medisch milieukundigen. Zij zijn gespecialiseerd in de risicobeoordeling van blootstelling aan schadelijke stoffen. Van de uitwerking van een worst-case scenario, bijbehorende doorrekening en toetsing van waarden en een gewogen beoordeling tot een conclusie en advies.

Het effect van een (on)gezonde leef- of werkomgeving
Het effect van een (on)gezonde leef- of werkomgeving

Volop expertise voor goed advies

Er wordt uitgebreid gekeken naar de aard en omvang van de blootstelling en de typen gezondheidseffecten die eventueel kunnen optreden. Oftewel: onze experts brengen alles in kaart. Op basis van al die verzamelde gegevens en data geven zij vervolgens advies rondom de woon-, leef- en arbeidsomstandigheden, maatregelen, PBM’s en eventuele medische keuring.

Bekijk ook andere diensten over milieu- en omgevingsdata

Voor vragen, informatie of een afspraak over Gezondheidskundige risicobeoordelingen;

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie