Ga naar hoofdinhoud
Haeppey
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Een gezond gebouw begint bij Haeppey

De gebouwen die wij bezoeken of waarin we wonen, werken en leren hebben grote invloed op ons welbevinden én onze prestaties. Daarom wil je als werkgever, facilitair manager of beheerder optimale condities creëren. Haeppey is dan dé tool waarmee je de gezondheidswaarde van een gebouw in beeld brengt en vergroot. Van luchtvochtigheid, temperatuur en licht tot CO2-gehalte en geluid: dit dashboard geeft 24/7 inzicht in deze elementen. Maar Haeppey gaat verder dan dit inzicht in de individuele elementen.

Hoe werkt Haeppey?

Met Haeppey breng je de gezondheidskundige impact van de bovenstaande vijf elementen in kaart. Dit gebeurt aan de hand van sensoren die in een gebouw worden geplaatst, of met gebruik van reeds aanwezige sensoren in bestaande slimme gebouwen. Met behulp van Haeppey wordt deze sensordata verrijkt naar twee integrale indicatoren: Gezondheid en Productiviteit. Haeppey geeft vervolgens voor beide verrijkte indicatoren conditiecijfers per ruimte, etage of een heel gebouw. Van een 1 voor uitstekende condities tot 25 voor een binnenklimaat dat het slechtst scoort. 

Deze gegevens kun je via een dashboard 24/7 inzien. Bijvoorbeeld om te ontdekken dat de gezondheidswaarde in vergaderruimtes door de gecombineerde effecten van CO2, licht en geluid (belangrijke veroorzakers van vermoeidheid en hoofdpijn) steevast te verbeteren is. Of dat de ruimtes op de bovenste etage gezondheidsklachten veroorzaken door een samenspel van vocht, warmte en geluid. Het mooie is dat Haeppey automatisch verbeteradviezen koppelt aan die inzichten.

Wat kun je met deze resultaten?

Met deze inzichten en adviezen kun je het binnenklimaat in gebouwen en ruimtes gericht en zo efficiënt mogelijk verbeteren. Zie je dat de waardes voor CO2 of luchtvochtigheid geregeld een negatieve bijdrage leveren aan de Haeppey-scores? Dan kun je maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door installaties anders in te regelen. Of door zonwering, lichtplannen en ventilatie zo aan te passen dat ze bijdragen aan betere gebouwprestaties. En daarmee aan een gezondere en productievere werknemer.

Een gezond gebouw begint bij Haeppey
Een gezond gebouw begint bij Haeppey

Wanneer wordt Haeppey ingezet?

Haeppey wordt door onze opdrachtgevers ingezet voor verschillende casuïstiek. Zo kan een gebouw pro-actief worden gemonitord vanuit het thema ‘gezonde en/of duurzame gebouwen’. Daarnaast wordt Haeppey ook gebruikt voor gebouwen waarin mensen klachten hebben als gevolg van het binnenklimaat. Om bij deze laatste toepassing Haeppey zo effectief mogelijk in te zetten, passen we initieel vaak de Gebouw-Vitaliteitscan toe.

Gebouw-Vitaliteitscan

Deze scan brengt in één dag een gebouw volledig en indicatief in beeld voor wat betreft binnenklimaat, onderhoud, inrichting en beleving. Op basis van de resultaten maken wij een optimaal monitoringsplan voor toepassing van Haeppey. In sommige gevallen geeft de scan zelf echter al een afdoende beeld om de klachten te verhelpen. Naast deze scan zetten wij ook regelmatig een belevingsmonitor op maat in. Dit stelt ons in staat de gemeten gezondheidswaarde direct te koppelen aan de beleving van de gebruikers van een gebouw.

Voor vragen, informatie of een afspraak over Haeppey:

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie