Een gezond gebouw draagt bij aan de creativiteit, het welbevinden en werkplezier van gebruikers en het imago van de organisatie. PGGM, een trendsetter in het toe passen van innovaties in haar huisvestingsbeleid, gaat daarom met haeppey in zee. PGGM heeft op 21 maart het contract ondertekend om per 1 april te starten met haeppey, een compleet nieuwe dienstverlening.

Innovaties in huisvestingsbeleid

Een gezond gebouw draagt bij aan de creativiteit, het welbevinden en werkplezier van gebruikers en het imago van de organisatie. PGGM, een trendsetter in het toe passen van innovaties in haar huisvestingsbeleid, gaat daarom met haeppey in zee. PGGM heeft op 21 maart het contract ondertekend om per 1 april te starten met haeppey, een compleet nieuwe dienstverlening.

Inzicht in binnenmilieufactoren

Haeppey maakt binnenmilieufactoren die een invloed hebben op de gezondheid van medewerkers, meetbaar en inzichtelijk. Dit inzicht maakt het mogelijk gericht maatregelen te nemen om te komen tot een gezondere werkomgeving. Het resultaat is een positieve gezondheidsimpact op de gebruiker. Haeppey is een waardevolle aanvulling op het HR- en FM-beleid. Het draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van gebruikers en aan het imago van een organisatie om talent aan te trekken en te behouden.

Gezonde gebouwen

De aanleiding voor PGGM om haeppey in te zetten, is tweeledig. Ten eerste groeit de aandacht op maatschappelijk vlak voor gezonde gebouwen. En dat is niet verwonderlijk, want gezonde gebouwen leiden tot meer welbevinden en minder stress bij de gebruikers en dus tot lager verzuim. Meer werkplezier en een hogere productiviteit zijn het resultaat. Daarnaast wil PGGM, in co-creatie met partners, nieuwe en duurzame innovaties in haar huisvestingsbeleid inbrengen.

Haeppey is eind 2018 in de markt geïntroduceerd en is een initiatief van Strukton Worksphere en Antea Group.