Ga naar hoofdinhoud
Archeologie
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Heb je vragen?

Jori Colijn
Stel een vraag
Hans Koopmanschap
Stel een vraag

Planontwikkeling met eerbied voor historie en oog voor toekomstige gebruikers

In Nederland zijn we zuinig op ons erfgoed. Sinds 2016 hebben we de zorgplicht voor ons erfgoed zelfs vastgelegd in de Erfgoedwet. Dit betekent dat je bij de voorbereiding en uitvoering van infrawerken, bouwplannen of grond acquisities al vroegtijdig rekening moet houden met archeologie. Dan is het een meerwaarde om de juiste archeologische expertise aan boord te hebben. Want zo stem je planontwikkeling en zorgplicht voor erfgoed nauw op elkaar af. Waardoor archeologie van verrassingsfactor een planfactor wordt.

Archeologisch adviseur

Bij Antea Group staat een gespecialiseerd team klaar voor al jouw archeologische en andere Erfgoed gerelateerde vraagstukken. We hebben meer dan twintig gecertificeerde adviseurs en projectleiders in huis die bij alle facetten van archeologie ondersteuning bieden: van bureauonderzoek tot archeologisch advies, van opgraving, vondstverwerking tot archeologische begeleiding. Dit doen we voor aannemers, projectontwikkelaars, particulieren en overheidsorganisaties. In 2016 kreeg Antea Group als eerste landelijke bureau de BRL 4000 certificaten toegekend.

Oog voor jouw projectbelang

Onze kracht? Die begint bij de kennis van bodem en archeologie die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Van Limburgs löss tot Friese klei: we hebben goed in beeld wat een bodem voor ons verborgen kan houden. Daarnaast kennen we lokale bevoegde gezagen en toezichthouders; we weten hoe hun beleid eruit ziet en wat hierin de aandachtspunten zijn. Voor jouw project betekent dit: goed gemotiveerde adviezen, rapportages die inhoudelijk geaccepteerd worden en korte doorlooptijden.

Planontwikkeling met eerbied voor historie en oog voor toekomstige gebruikers
Planontwikkeling met eerbied voor historie en oog voor toekomstige gebruikers

Voorkom verrassingen

Graafwerk, onderhoud- of andere bodemwerk plannen? Dan wil je snel uitsluitsel over de mogelijke aanwezigheid van archeologische vondsten én de maatregelen die je moet nemen. Dankzij onze regionale kennis, strakke processen en jarenlange ervaring weet je snel waar je aan toe bent. Zo werken we volop aan de ontwikkeling van ADOK (Archeologie Digitaal op de Kaart): een tool die je op basis van actuele data razendsnel inzicht geeft in de archeologische waarde van een projectgebied.

Archeologie:slim waar het kan

Ga je aan de slag op een locatie met een hoge archeologische waarde? Dan nemen onze archeologen je graag mee in wat dit concreet voor een project betekent. Ons devies: doe wat nodig is vanuit het daadwerkelijke belang van het erfgoed. Is het voor een herontwikkeling alleen nodig om de bovenste 50 centimeter van de bodem te roeren? Dan helpen onze archeologen je graag om een behoud in situ voor de diepere lagen mogelijk te maken. Zodat deze voor toekomstige generaties veilig in de bodem bewaard blijven, zonder dat je dit nu in je project hoeft mee te nemen.

Zij aan zij waar het moet

Dit betekent dat we zorgvuldig werken, maar wel met oog voor samenwerking. Dat doen we met alle onder de WRO en straks Omgevingsvergunning betrokken partijen. Het belang van jou als initiatiefnemer staat daarbij centraal. Antea Group staat naast je en zorgt voortdurend voor een efficiënt proces. Door bijvoorbeeld boringen, proefsleuven en opgravingen in overleg slim te faseren, minimaliseren we vertraging. En omdat we ook bodemexperts en ecologen in huis hebben, kunnen we op voorhand verschillende onderzoeken combineren, zodat we tijd en kosten besparen.

Planontwikkeling met eerbied voor historie en oog voor toekomstige gebruikers

Meer informatie of offerte aanvragen?

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring

Planontwikkeling en behoud van erfgoed hand in hand laten gaan?

Neem contact met ons op.

Jori Colijn
Stel een vraag
Hans Koopmanschap
Stel een vraag