Ga naar hoofdinhoud
Bodembescherming
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Een totaalpakket voor optimale bodembescherming

Wat zijn bodembeschermende voorzieningen? Dat is een breed scala van vloeistofdichte- of vloeistofkerende voorzieningen, bestaande uit elementen, beton, asfalt coatings, folie-systemen, minerale lagen en bedrijfsriolering. Van een totaalpakket tot deskundige ondersteuning bij één of meerdere onderdelen: onze adviseurs beschikken over uitgebreide expertise en ervaring op het gebied van bodembescherming.

Van preventie tot inspectie

Bij bodembescherming draait het om gerichte preventie. Daarbij zoeken we naar structurele oplossingen voor welke problematiek dan ook. Van initiatief, ontwerp, advies, realisatie tot beheer en onderhoud. Antea Group zorgt voor een gestructureerde, deskundige en kostenefficiënte aanpak. Dat doen we met maatwerk, duurzaamheid en kwaliteit. Met altijd één doel voor ogen: het voorkomen van bodemverontreiniging bij o.a. milieustraten, stortplaatsen, transformatorstations,  (afval)recycling, tankstations, industriële vloeren en bedrijfsvloeren, inrichtingen voor op- en overslag en wasplaatsen.

Daarnaast verrichten wij inspecties op vloeistofdichtheid. Zo’n inspectie start met het verzamelen en beoordelen van gegevens van de voorziening zoals toegepaste materialen, opbouw, de detaillering en het gebruik van optredende belastingen. Daarna volgt de inspectie (visueel, geo-elektrisch of hydrologisch). We beoordelen dan de voorzieningen op gebreken die de vloeistofdichtheid kunnen beïnvloeden. Bij goedkeuring wordt een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven.

Volgens de juiste eisen en normen

Om te bepalen of en zo ja waar en welke bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk zijn hanteren wij de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Door het uitvoeren van een bodemrisicoanalyse kan veelal worden bespaard op investerings- en onderhoudskosten

De overheid stelt vanzelfsprekend hoge eisen aan de (periodieke) beoordeling. Deze eisen zijn opgenomen in een omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit Milieubeheer (Barim). Een belangrijke eis is dat een vloeistofdichte voorziening moet zijn geïnspecteerd conform de AS6700 en moet zijn voorzien van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV). Antea Group Inspection is voor deze werkzaamheden geaccrediteerd door de raad van accreditatie volgens de norm ISO/IEC 17020. Ook voor de realisatie en het herstellen van vloeistofdichte voorzieningen is Antea Group gecertificeerd conform de SIKB 7700 protocollen.

Voor vragen, informatie of een afspraak over Bodembescherming

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie