Ga naar hoofdinhoud
Bodembescherming
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Bodembescherming

Heb je vragen?

Een totaalpakket voor optimale bodembescherming

Bedrijfsactiviteiten die een mogelijk gevaar vormen voor de bodemkwaliteit vragen om gerichte preventie. Antea Group biedt een totaalpakket op het gebied van advies, ontwerp, aanleg en herstel van bodembeschermende voorzieningen. Onze adviseurs beschikken over uitgebreide expertise en ervaring op het gebied van bodembescherming en kunnen ondersteunen bij een of meerdere onderdelen. Onze opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld Shell, NAM, AkzoNobel, TATA Steel, VOPAK, SABIC, TenneT, Qirion, ICL en DSM.

Bodemrisico's in beeld

Activiteiten op industriële locaties vormen een potentieel gevaar voor de bodemkwaliteit. Er wordt hier immers vaak gewerkt met bodembedreigende (vloei)stoffen zoals oliën en chemicaliën. Daarnaast zijn de voorschriften in de milieuvergunning vaak aanleiding om bodembeschermende voorzieningen te treffen conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Aan de hand van een bodemrisico-inventarisatie kunnen onze adviseurs de bodembedreigende activiteiten binnen je bedrijf in kaart brengen en bepalen waar eventueel bodembeschermende voorzieningen en/of maatregelen nodig zijn.

Plan van aanpak bodembescherming

Als aan de hand van de inventarisatie blijkt dat aanvullende bodembescherming nodig is kunnen onze adviseurs samen met jou een plan van aanpak opstellen om alsnog een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren. Afhankelijk van het risico is bij bepaalde activiteiten bijvoorbeeld een vloeistofdichte vloer nodig. In andere gevallen kan wellicht worden volstaan met een vloeistofdichte vloer en/of lekbakken. Zo kan met een goed advies vaak worden bespaard op toekomstige investerings- en onderhoudskosten.

Inspectie vloeistofdichtheid

Om de kwaliteit van de bodembeschermende voorzieningen te bepalen verrichten wij ook inspecties op vloeistofdichtheid of (vloeistof)kerendheid. Zo’n inspectie start met het verzamelen en beoordelen van gegevens van de voorziening zoals toegepaste materialen, opbouw, detaillering en het gebruik van optredende belastingen. Daarna volgt de visuele, geo-elektrische of hydrologische inspectie. We beoordelen daarbij de voorzieningen op eventuele gebreken die de vloeistofdichtheid kunnen beïnvloeden. Bij goedkeuring wordt een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening afgegeven.

Een totaalpakket voor optimale bodembescherming
Een totaalpakket voor optimale bodembescherming

Herstel bodembeschermende voorziening

Mocht bij een inspectie of jaarlijkse controle blijken dat de vloeistofdichte vloer, verharding of bedrijfsriolering niet voldoet aan de eisen dan kunnen wij deze herstellen. Als onafhankelijk bureau zijn wij niet gebonden aan specifieke producten of merken. Dit biedt je de zekerheid dat onze oplossing altijd maatwerk is voor uw situatie. Kwaliteit, duurzaamheid en een kostenefficiënte aanpak staan hierbij voorop.

Veel voorkomende reparaties zijn:

  • Afkitten van voegen en doorvoeren
  • Herstellen van scheuren in beton en asfalt
  • Reparaties aan beton, asfalt en deklagen (coating)
  • Vloeistofdicht afwerken van olie-afscheiders, putten en aansluitingen
  • Nader onderzoek en reparatie lekkage bedrijfsriolering
  • Reparatie of vervanging van olie-afscheiders en slibvangputten

Beheer en onderhoud

Naast het uitvoeren van reparaties verzorgen wij ook totale renovaties en onderhoud van bodembeschermende voorzieningen op locaties zoals milieustraten, gemeentewerven, (industriële) bedrijven, afvalverwerking en facilitaire inrichtingen. Je kunt bij ons meerjarige contracten afsluiten voor het jaarlijks controleren en onderhouden van de vloeistofdichte voorzieningen.

Wet bodembescherming

In de Omgevingsvergunning of Activiteitenbesluit Milieubeheer (Barim) stelt de overheid eisen aan de bodembescherming binnen bedrijven, via de wet bodembescherming. Om te bepalen of en zo ja waar en welke bodembeschermende voorzieningen noodzakelijk zijn, wordt vaak verwezen naar de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Onze adviseurs beschikken over de ervaring en actuele kennis om deze inventarisatie te kunnen uitvoeren.

Vloeistofdichte voorzieningen moeten periodiek op vloeistofdichtheid worden geïnspecteerd conform de AS SIKB 6700 en worden voorzien van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV). Antea Group Inspection is voor deze werkzaamheden geaccrediteerd door de raad van accreditatie volgens de norm ISO/IEC 17020.

Ook voor het aanleggen en herstellen van vloeistofdichte voorzieningen is Antea Group gecertificeerd conform de AS SIKB 7700 protocollen.

Meer informatie of een offerte aanvragen?

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring

Voor vragen, informatie of een afspraak over Bodembescherming

Neem contact met ons op.