Ga naar hoofdinhoud
Vloeistofdichte vloer
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Vloeistofdichte vloer

Heb je vragen?

Totaalpakket van bodembeschermende voorzieningen

Bedrijfsactiviteiten die een mogelijk gevaar vormen voor de bodemkwaliteit vragen om gerichte preventie. Antea Group biedt een totaalpakket op het gebied van bodembeschermende voorzieningen. Deze voorzieningen bestaan uit elementen, beton, asfalt coatings, folie-systemen, minerale lagen, trisoplast en bedrijfsriolering. Daarbij is het altijd mogelijk te kiezen voor ondersteuning bij één of meerdere onderdelen. 

Van milieustraat tot bedrijfsvloeren

Van ontwerp en herstel tot inspecties en realisatie, wij zorgen voor een kostenefficiënte en deskundige aanpak waarbij we op zoek gaan naar structurele oplossingen voor deze problematiek. Altijd gericht op het leveren van maatwerk, duurzaamheid en kwaliteit. Op deze manier leveren wij bodembeschermende voorzieningen bij de ontwikkeling van milieustraten, stortplaatsen, tankstations, wasplaatsen, industriële en bedrijfsvloeren en inrichtingen voor op- en overslag.

Bodemrisico's in beeld

Activiteiten op industriële locaties vormen een potentieel gevaar voor de bodemkwaliteit. Er wordt hier immers vaak gewerkt met bodembedreigende (vloei)stoffen zoals oliën en chemicaliën. De voorschriften in de milieuvergunning zijn vaak aanleiding om bodembeschermende voorzieningen te treffen zoals vloeistofdichte vloeren. In andere gevallen zijn mogelijk (vloeistof)kerende vloeren en/of lekbakken ook al voldoende. Antea Group brengt de bodemrisico’s in kaart, draagt zorg voor een plan van aanpak en begeleidt en/of realiseert maatregelen. Dat doen we o.a. voor opdrachtgevers zoals Shell, NAM, AkzoNobel, TATA Steel, VOPAK, SABIC, TenneT, Qirion en DSM.

De juiste partij de gecertificeerde aannemer

Antea Group is gecertificeerd voor het aanbrengen of herstellen van vloeistofdichte vloeren conform BRL 7700 ( 7701,7702 en 7711). Ook kan de vloer vloeistofdicht gemaakt worden en daarna geïnspecteerd conform de AS SIKB 6700 en voorzien worden van een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening (VVV). Antea Group is geaccrediteerd voor deze werkzaamheden door de Raad voor Accreditatie. Ook kunnen we vloeistofdichte constructies aanbrengen met Trisoplast of folies.

Meer weten over deze dienst?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie