Ga naar hoofdinhoud
Milieucalamiteiten
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Snel en daadkrachtig handelen bij milieucalamiteiten

Milieucalamiteiten zijn altijd urgent. Onze prioriteit bij milieu-incidenten en bodemverontreiniging ligt daarom bij het stoppen van verdere verspreiding. En dat betekent: daadkrachtig handelen. Want een snelle en correcte eerste bereddering voorkomt dat het probleem erger wordt. 

Nadruk op veiligheid en beperken milieuschade

Een onvoorziene bodemverontreiniging tegenkomen tijdens werkzaamheden, oliesporen in water, een chemiebrand, gesprongen leiding of dumping van drugsafval? Milieucalamiteiten vragen altijd om spoedeisend handelen. Voor calamiteiten buiten kantoortijden is een meldpunt 24/7 bereikbaar. Onze specialisten schakelen direct en zetten in op veiligheid, beperken van de milieuschade en doorgang van productieprocessen.

Snel en daadkrachtig handelen bij milieucalamiteiten
Snel en daadkrachtig handelen bij milieucalamiteiten

Een permanente oplossing

Zijn alle maatregelen getroffen voor het beheersen van de calamiteit, dan zetten we in op permanent herstel. Onze specialisten bespreken de mogelijke scenario’s en stemmen oplossingen af op milieurisico’s en bedrijfsvoering. Vervolgens voeren we de definitieve herstelmaatregelen tot op het kleinste detail uit. 

We leggen de link naar preventie en bodembeschermende voorzieningen om te voorkomen dat eenzelfde calamiteit nog eens gebeurt. Dankzij onze totaalaanpak kunnen mensen snel weer veilig aan de slag in een schone omgeving.

Hulp nodig bij milieucalamiteiten?

Neem contact op met onze experts.

Laurenz Boer
E-mail