Begin 2014 is Antea Group door de familie De Joode gevraagd voor het schadeherstel en aardbevingsbestendig maken van hun monumentale boerderij Gaykemaheerd uit 1870 te Usquert. Door aardbevingen was in 2013 schade ontstaan aan het voorhuis en aan twee schuren. De Rijksdienst heeft aangegeven dat, naast het herstel van reeds ontstane schade, ook een onderzoek gedaan moest worden om de kans op schade in de toekomst te minimaliseren.

Bronbelasting wegnemen

Het versterken van de constructie van het voorhuis met als doel een beving met grondversnelling 0,38g op te nemen, was slechts mogelijk middels zeer ingrijpende maatregelen. Vanuit de monumentenstatus is het niet gewenst gemetselde gevels en binnenwanden te verwijderen om zodoende massa, en daarmee horizontale belasting, te reduceren. Sterkte-technisch is dit wellicht mogelijk, maar het optreden van bevingen zal in dat geval altijd gepaard gaan met het optreden van aanzienlijke scheurvorming. Daarom was het gewenst om de bronbelasting weg te nemen.

Base-isolation

De beste mogelijkheid daarvoor is om het voorhuis te isoleren van de ondergrond middels base-isolation. Het voorhuis is op isolatoren geplaatst die een groot deel van een beving dempen. Deze demping kan niet worden teruggebracht naar “nul”, omdat dan de horizontale vervormingen van het voorhuis t.o.v. de ondergrond te groot worden. De isolatoren kunnen de optredende grondversnelling naar een acceptabele waarde dempen. Een realistische waarde is dat er een ‘resterende beving‘ met grondversnelling 0,08g overblijft. Het voorhuis moet deze beving dus op kunnen nemen.

Dat de isolatoren goed functioneren, blijkt uit het feit dat het voorhuis de beving van 8 januari 2018 in Zeerijp zonder schade heeft doorstaan.