De komende jaren blijven we nauw samenwerken met Saxion Hogeschool binnen het lectoraat Bodem en Ondergrond. Hiermee willen we blijvend een bijdrage leveren aan verdere verduurzaming van Nederland. Het onderzoek naar de rol van Bodem en Ondergrond in integrale duurzame gebiedsontwikkeling blijft onder regie van Geert Roovers van Antea Group als lector.

Voortzetting lectoraat

Met de voortzetting van het lectoraat willen beide partijen de positie van bodem en ondergrond verder versterken. Nieuwe technologie en data krijgen een nadrukkelijker plek in het onderzoek, zoals bij archeologie, bodemdaling en de bijdrage van de bodem aan stedelijke vraagstukken.

Maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie en een gezonde leefomgeving vragen hier uitdrukkelijk om. Daarbij blijft samenwerken met vele partners uit het werkveld cruciaal. Met deze aangescherpte focus gaat het lectoraat een prachtige uitdaging aan, passend binnen de visie van beide partners.

Met een aangescherpte focus op het gebruik van technologie werken we door aan de bijdrage van bodem en ondergrond aan de energietransitie en verstedelijking in de stad. Het verbinden van jonge professionals, onderzoek en werkveld blijft de basis. We blijven er samen met enorm veel plezier aan werken.


Geert Rovers
Senior adviseur Milieu