Een kantoorgebouw vormgeven in Minecraft. Meedenken over het ontwerp van een geluidswal; aanbevelingen doen voor de veiligheid van een provinciale weg. Zomaar een greep uit projecten die Antea Group de afgelopen zes jaar oppakte met leerlingen van verschillende Technasia in Zuid-Holland. ‘Het is een samenwerking die over en weer blijft inspireren’, vertelt initiatiefnemer Peter van Kampen.

Technasia

Het Technasium is een landelijke formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo. Inmiddels telt Nederland 94 van deze technasia. Eén van de vakken die centraal staat in dit onderwijsconcept is Onderzoek & Ontwerp. Van brugklas tot en met het examenjaar: leerlingen werken in teamverband aan actuele projecten. Hierin leren ze samenwerken, onderzoeken en presenteren. Van Kampen: ‘Scholieren maken hierdoor al vroeg kennis met bedrijven, thema’s en nieuwe technieken. Op onze beurt is het een prachtige manier om leerlingen kennis te laten maken met het ingenieursvak.’

Geluidscherm met geraniums

Het was z’n vrouw die hem zes jaar geleden wees op de mogelijkheden om samen te werken. ‘Zij werkte op een technasium waar ze naarstig op zoek waren naar praktijkprojecten. Of dat niet iets voor ons was…? We zijn toen met een VWO-klas aan de slag gegaan met het ontwerp van een geluidsscherm in het Westland. De leerlingen presenteerden de uitkomst (een scherm met bewateringssysteem zodat er zomers geraniums op groeien) bij ons op kantoor. Dit werd zo positief ontvangen dat die samenwerking sindsdien is uitgebouwd.’

In de jaren daarna gingen leerlingen van het Technasium ISW Hoogeland en het Libanon College aan de slag met tientallen Antea Group-projecten. Van Kampen: ‘Nu loopt er een project waarbij leerlingen van 5 VWO meedenken over duurzaamheid in woonwijken. Een ander groepje richt zich op de vernieuwing van een bestaand kantoorgebouw. Ze ontwerpen dit in Minecraft en vertalen dit naar een 3d-visualatie met hololens.’ Antea Group blijft vanaf de aftrap tot de eindpresentatie betrokken. ‘Wanneer leerlingen vastlopen mogen ze een beroep doen op één van onze adviseurs.’

Frisse ideeën

De samenwerking is meer dan alleen een kennismaking met actuele projecten, nieuwe technieken en de advies- en ingenieurswereld. De jeugd komt ook met frisse en interessante ideeën. Zo dacht een groep leerlingen mee over meer veiligheid op de N480 bij Streefkerk. Dit resulteerde in een plan voor meer zichtbaarheid dankzij innovatieve belijning. Van Kampen: ‘leerlingen mochten dit idee zelfs presenteren aan het Provinciebestuur.’ Ook bij het project N211 Wippolderlaan hadden Technasium-leerlingen grote inbreng. ‘Ze waren betrokken bij een ontwerpworkshop waarbij ze ideeën van bewoners en gebruikers naar 3D-visualisaties vertaalden.

Klanten positief

Ook klanten zijn positief over de samenwerking met de Technasia. ‘Ze vinden het een plus dat we jongeren laten meedoen en meedenken. Sterker nog, door de jeugd te betrekken ontstaat er een andere dynamiek in projecten. Het enthousiasme van de scholieren nodigt uit om samen met je klanten op een open manier naar vraagstukken en oplossingen te kijken. Je raakt op een andere manier in gesprek en je merkt dat de samenwerking hierdoor makkelijker en vloeiender verloopt.’