De N211 Wippolderlaan is één van de drukste N-wegen van Nederland en zal in de toekomst alleen maar drukker worden. Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Westland en Midden- Delfland werken aan een plan om de N211 te verbreden en 2 ongelijkvloerse kruisingen aan te brengen.

Vergelijkingsrapport

Hiervoor is een wegontwerp gemaakt dat uitgaat van 2 bovengrondse kruisingen. Door een aantal bewoners, verenigd in Burgerparticipatie De Zwethzone, is een alternatief ontwerp-idee ingediend, de zogenaamde Westlandvariant. Dit alternatief is verder onderzocht.

Om beide varianten met elkaar te vergelijken is een vergelijkingsrapport opgesteld. Hierin zijn de voor- en nadelen van beide varianten opgenomen. Antea Group heeft 3D-visualisaties gemaakt van de ontwerpen om ook op visueel vlak de twee varianten te kunnen vergelijken. Hierdoor kunnen ook conclusies  betrokken worden over inpassing in de bestaande omgeving, zichtlijnen vanaf maaiveld en rijzicht.