Het complex Stokersverlaat betreft een bestaande schutsluis en ophaalbrug in de Opsterlandse Compagnonsvaart in de gemeente Ooststellingwerf. Deze vaart is een recreatieve vaarroute (turfroute) in zuidoost Fryslân en vormt de verbinding tussen Fryslân en Drenthe. De huidige sluis dateert uit het jaar 1890.

3D visualisatie

Antea Group heeft voor Provincie Fryslân het voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en het RAW-bestek verzorgt van de renovatie ophaalbrug en sluis Stokersverlaat in Appelscha. Onder deze opdracht viel het ontwerp van de onderbouw ophaalbrug (beton, funderingspalen, vleugelwanden en metselwerk) en de kolkwanden van de sluis.

Van het complete ontwerp is een 3D-visualisatie gemaakt. Deze afbeeldingen zijn op A1- foamborden  afgedrukt en getoond op de bewonersavond.