De Meppelerdiepsluis is omgebouwd van keersluis tot schutsluis. De vernieuwde sluis zorgt voor een verbeterde waterkering én voor minder stremmingen voor de scheepvaart. Omdat de keersluis als schutsluis kan worden gebruikt, vindt de scheepvaart nu namelijk ook bij hoge waterstanden doorgang.

Oude situatie keersluis

De oude keersluis had 2×2 deuren en was geïntegreerd gebouwd met de oude brug. Twee puntdeuren (vloeddeuren) richting het westen dienden om bij aanhoudende westenwind het opgestuwde water van het IJsselmeer, via de trechter van het Ketelmeer en het Zwarte Meer, te kunnen keren. En twee puntdeuren (ebdeuren) richting het oosten moesten in tijden van droogte en een laag peil in het IJsselmeer water vanuit oostelijke richting tegenhouden en het peil in het achterland handhaven. De sluis moest zo’n zestien dagen per jaar dicht vanwege hoogwater.

Scheepvaart bij hoge waterstanden

Samen met regionale overheden besloot Rijkswaterstaat de oude keersluis te vervangen door een schutsluis. Hierdoor kan bij hogere waterstanden toch scheepvaartverkeer plaatsvinden en wordt de vaarweg van Amsterdam naar Meppel betrouwbaarder. De sluis moest met minimale hinder voor scheepvaart en wegverkeer worden gebouwd. Dat vroeg om een complexe bouwfasering. 

Heropening schutsluis

Na vier jaar werkzaamheden werd de nieuwe Meppelerdiepsluis eind oktober 2017 officieel geopend. Er staan niet alleen een nieuwe sluis en ophaalbrug, maar ook een nieuw bedieningsgebouw, van waaruit naast de sluis, ook bruggen elders in de omgeving op afstand worden bediend. Vanaf nu hoeven schepen bij hoogwater nooit meer te wachten en kunnen grotere schepen de sluis passeren. Hierdoor krijgt het transport over water in het noorden een flinke impuls. 

Het magazine en kennisplatform 'Cement' lichtte het project uit