De poorten van het Noordzeekanaal zijn de sluizen in IJmuiden. De sluizen zorgen ervoor dat noordwest Nederland droge voeten houdt en de schepen vanaf de Noordzee naar onder andere de haven van Amsterdam kunnen varen.

Grootste zeesluis ter wereld

Doordat de schepen steeds groter worden, is het voor de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam noodzakelijk om een nieuwe, grotere zeesluis te bouwen. De nieuwe zeesluis wordt 500 meter lang en 70 meter breed en is straks de grootste zeesluis ter wereld! Met zijn diepte van 18 meter maakt de nieuwe zeesluis het ook nog eens mogelijk om getij-onafhankelijk te schutten, waardoor wachttijden zullen teruglopen.  

Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM)

De zeesluis is aanbesteed middels een Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM). Dit houdt in dat de opdrachtnemer (aannemersconsortium OpenIJ) verantwoordelijk is voor de bouw, het ontwerp, de financiering en het onderhoud gedurende 26 jaar. Door de verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer te leggen, krijgt de opdrachtnemer de ruimte om te zorgen voor een optimaal resultaat. De opdrachtnemer beheert zelf de kwaliteit van de producten die worden geleverd. Ter controle voert Rijkswaterstaat als opdrachtgever risicogestuurde toetsen uit. Het risicogestuurd toetsen van de kwaliteit is onderdeel van de systeemgerichte contractbeheersing.

Met dit project dragen wij bij aan SDG 6: Schoon water en sanitair.

Kwaliteitstoetsen

Antea Group verzorgt tijdens de realisatie van de nieuwe zeesluis een deel van de kwaliteitstoetsen voor Rijkswaterstaat als opdrachtgever. Hiervoor zijn er op verschillende niveaus toetsen ontwikkeld. De toetsen die Antea Group uitvoert, zijn producttoetsen en waarnemingen. Tijdens een producttoets wordt getoetst of het product de juiste kwaliteit heeft, waarnemingen worden uitgevoerd ter controle van het uitvoeringsproces. De resultaten van de toetsen worden gerapporteerd aan Rijkswaterstaat.

Lead auditor

De kwaliteitstoetsen worden uitgevoerd door een lead auditor en een technisch specialist van Antea Group. De lead auditor is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de toets en bewaakt het verzamelen van objectief bewijs. De technisch specialist heeft specifieke kennis van het product of het proces en voert de beoordeling uit.

De uitvoering van de nieuwe sluis is in het najaar van 2019 gereed. 

Klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Ontdek wat we nog meer doen op het gebied van water en bodem.

Bekijk meer