Het samenwerkingsverband van Arcadis, Antea Group, Bureau Waardenburg en HKV Lijn in Water werkt de komende vier jaar onder de naam GROW (Green Rivers Open Wonders) aan plannen voor verbetering van de ecologische waterkwaliteit van de rivieren Waal, IJssel en Neder-Rijn/Lek in de planstudie Kaderrichtlijn Water Oost-Nederland.
 

Kaderrichtlijn Water

Opdrachtgever van deze € 20 miljoen kostende planstudie is Rijkswaterstaat. Doorgaans zijn de waterschappen opdrachtgevers bij projecten binnen de Kaderrichtlijn Water. ‘Deze planstudie omvat echter een groot gebied, met maatregelen die meerdere waterschappen zullen overstijgen. Daarom besteedt RWS deze studie zelf aan,’ aldus Ronald Braam, projectmanager Contracten bij Antea Group. ‘Het betreft hier het grootste ingenieursproject op het gebied van natte natuur dat ooit is aanbesteed in Nederland.’ Als de waterbouwers straks aan het werk gaan, zullen er opdrachten van in totaal zo'n € 200 miljoen mee gemoeid gaan, afhankelijk van de gedetailleerde plannen waar de ingenieursbureaus mee komen.

Ecologische effecten

Het gaat in dit project niet om verbetering van de chemische waterkwaliteit. ‘Dat is eigenlijk al jaren goed op orde in onze delta,’ aldus Marcel Bastiaanssen, directeur projecten bij Arcadis, ‘het gaat hier echt om de ecologische effecten’. Het is de bedoeling dat vissen gemakkelijker de rivieren op kunnen zwemmen, meer watervogels naar de uiterwaarden trekken.

Het project past goed in de trend van de laatste tien jaar dat er meer gebouwd wordt met de natuur. Beken mogen weer meanderen, harde waterkeringen worden verwijderd, rivieren krijgen meer ruimte. Bastiaanssen: ‘Als je water maar rustiger laat stromen, neemt de biodiversiteit rond de rivieren vanzelf toe.'

Kierbesluit

‘Een belangrijk project binnen de Kaderrichtlijn water betrof het kierbesluit, dat inhield dat de Haringvlietdam op een kier gezet werd, waardoor vissen uit zee de rivieren op kunnen zwemmen. Door nu geulen en strangen aan te leggen in uiterwaarden en harde waterkeringen te verwijderen, moet het waterleven beter zijn weg kunnen vinden landinwaarts. Moeilijk aan dit project is de samenhang tussen verschillende plannen maatregelen. Hoe werkt een maatregel 50 km stroomafwaarts door? Daar moeten we onze gezamenlijke expertise nu op los laten.’

Dit artikel werd geplaatst in Technisch Weekblad