In opdracht van Rijkswaterstaat ondersteunt Antea Group bij de uitvoering van de contractbeheersing in het project ‘Verruiming Twentekanalen fase 2’. Antea Group heeft de afgelopen periode in samenwerking met Rijkswaterstaat de realisatiefase voorbereid zodat alles gereed is voor de contractbeheersingsfase. De visie van Antea Group hierbij is dat een succesvolle contractbeheersing wordt gerealiseerd door de juiste contractuele- en vakinhoudelijke kennis in combinatie met een goede samenwerking met zowel Opdrachtnemer als Rijkswaterstaat. In de voorbereiding is onder andere het toetsproces en het VTW-proces vormgegeven. Woensdag 28 oktober vond de ondertekening van het contract Opwaardering Twentekanalen plaats. Het project Verruiming Twentekanalen fase 2’ is gegund aan de Combinatie Van Oord - Hakkers – Beens. Met de ondertekening is de aanbesteding definitief afgerond en gaat het project de realisatiefase in.

Systeemgerichte Contractbeheersing

De komende periode gaat de Opdrachtnemer aan de slag met het ontwerp en daaropvolgend de uitvoering. Deze zal in het voorjaar van 2021 starten. Antea Group ziet door middel van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) erop toe dat de verplichtingen uit de overeenkomst worden nagekomen en risico’s worden beheerst. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van waarnemingen en systeem-, proces- en producttoetsen binnen het SCB-kader. De toetsen worden uitgevoerd in samenwerking met de specialisten van Rijkswaterstaat en Antea Group. Antea Group coördineert daarnaast het VTW-proces, dat efficiënt wordt doorlopen door nauwe samenwerking met de Opdrachtnemer.  

De Twentekanalen zijn een belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over water naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede.

Logistieke schakel

De Twentekanalen zijn een belangrijke logistieke schakel voor het vervoer van goederen over water naar de havens van Almelo, Hengelo en Enschede. Het transport over de Twentekanalen neemt de komende jaren toe. Het doel van project ‘Verruiming Twentekanalen Fase 2’ is de Twentekanalen te verruimen naar vaarwegklasse Va. Door het kanaal te verruimen kunnen grotere en zwaarder beladen schepen straks veiliger en vlotter varen op de Twentekanalen. Dit is een stimulans voor de regionale economie en werkgelegenheid en draagt bij aan de versteviging van de (inter)nationale logistieke positie van de regio Twente.

Verruiming van aflaaddiepte

De verruiming wordt gerealiseerd door de vaarweg naar de haven van Almelo (Zijkanaal) en de vaarweg tussen Delden en Enschede (Hoofdkanaal) geschikt te maken voor klasse Va schepen met een aflaaddiepte van 2,80m, en om de vaarweg in het Voorpand (tussen IJssel en Sluis Eefde) geschikt te maken voor klasse Va schepen met een aflaaddiepte van 3,50m. Naast de verruiming wordt 35 kilometer aan damwand vervangen, 11 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd, extra scheepsvaartvoorzieningen gerealiseerd en de bodemweerstand hersteld.