Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) in de regio’s West-Nederland Noord (WNN) en Midden Nederland (MN) zette vorig jaar twee Projectbeheersings-uitvragen in de markt. Het type uitvraag was nieuw. De twee Nadere Overeenkomsten werden uitgevraagd op basis van doelstellingen in plaats van op productbasis. Een pilot binnen Rijkswaterstaat. We zijn de uitdaging aan gegaan. De wens van Rijkswaterstaat wisten we goed te doorleven en we wonnen beide aanbestedingen.

Met twee teams zijn we als samenwerkingspartner van start gegaan. We ondersteunen Rijkswaterstaat de komende drie jaar bij de projectbeheersing van de A-lijn en de B-lijn. Voor de regio’s verzorgen we het onderhoud aan en het verbeteren van het areaal bestaande uit rijkswegen, vaarwegen, bruggen, tunnels, waterkeringen en sluizen.

Wat betekent de A-lijn en B-lijn?

De A-lijn houdt zich in de regio’s West Nederland Noord (WNN) en Midden Nederland (MN) bezig met instandhouding van netwerken. Een mooi voorbeeld van één van de projecten binnen de A-lijn is het onderhoud van de Schipholtunnel, in beheer van het cluster WNN A-Tunnels.

De B-lijn houdt zich in de regio’s WNN en MN bezig met het verbeteren van netwerken. De dijkversterking in het mooie Marken, een project binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma, valt onder de verantwoordelijkheid van de B-lijn en is in beheer van het cluster WNN MN B Vaarwegen.

De Nadere Overeenkomsten zijn op basis van doelstellingen in plaats van op productbasis. Dat vraagt een andere manier van werken. We hebben twee gedreven teams die er vol voor gaan!


Wouter van Welzenis
Adviesgroepmanager Projectbeheersing

Integrale projectbeheersing

Antea Group voorziet Rijkswaterstaat van integraal projectbeheersingsadvies vanuit de volgende disciplines: 

Het advies is gericht op de samenwerkingsketen tussen PPO en de andere organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Een sterke samenwerkingsketen is essentieel voor het succesvol in stand houden, verbeteren en vernieuwen van de netwerken. De samenwerkingsketen begint bij de Regio, de externe opdrachtgever binnen Rijkswaterstaat en de Portfoliomanager, de interne opdrachtgever binnen Rijkswaterstaat.

PPO is de schakel met de Opdrachtnemer, de uitvoerende partij van het werk. De laatste schakel is de grote groep gebruikers. Antea Group werkt nu ook samen met Rijkswaterstaat in Haarlem aan de projectbeheersing van mooie projecten van Rijkswaterstaat, onder de missie ‘Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland’.

Twee gedreven teams

Adviesgroepmanager Wouter van Welzenis van Antea Group: "De Nadere Overeenkomsten zijn op basis van doelstellingen in plaats van op productbasis. Dat vraagt van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer een andere manier van werken. De eerste twee maanden van 2020 zijn de teams dan ook hard aan het werk gegaan met de overdracht van de zittende partij, kennismakingen met de collega’s van Rijkswaterstaat en het ophalen van de behoeften en doelstellingen van onze opdrachtgever. In maart werden de eerste producten opgeleverd. We hebben twee gedreven teams die er vol voor gaan!”