In opdracht van Rijkswaterstaat ondersteunt Antea Group bij Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) in het project ‘ZAMEN’. Met dit project voert Rijkswaterstaat in 2018 en 2019 een pakket aan onderhoudsmaatregelen uit aan wegen en kunstwerken in Oost-Nederland. Daarnaast voorziet het project in 'Meer Veilig' maatregelen en de realisatie van twee ecopassages. 

Ontwerpen en uitvoeringsplannen opstellen

Rijkswaterstaat heeft het project aanbesteed in drie percelen met elk een eigen opdrachtnemer die het werk realiseert. Antea Group is in het voortraject van ZAMEN betrokken geweest bij de conditionerende onderzoeken en het maatregelenadvies. Tijd is de voornaamste uitdaging voor de opdrachtnemers, aangezien zij in korte tijd aanvullende onderzoeken uitvoeren en contracteisen omvormen naar ontwerpen en uitvoeringsplannen.

ZAMEN: veiligheid en kwaliteit

De veiligheid voor zowel de wegwerker als de weggebruiker staat voorop. Daarom heeft Rijkswaterstaat in samenspraak met de opdrachtnemers op de aspecten veiligheid, doorlooptijd en kwaliteit de afweging gemaakt voor het zoveel mogelijk werken in volledige afsluitingen. De daadwerkelijke uitvoering vindt daarom plaats in verkeersluwe periodes, zoals avonden en nachten, weekenden en vakantieperiodes. Tijdens deze afsluitingen vinden werkzaamheden plaats op alle denkbare disciplines: van het frezen en aanbrengen van asfaltdeklagen tot betonreparaties en van conservering van leuningen tot het vervangen van voegovergangen.

Systeemgerichte contractbeheersing

De Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) aanpak is er op gericht om snel inzicht te krijgen in het functioneren van de (kwaliteit)systemen door het uitvoeren van gecombineerde systeem- en procestoetsen. Verder dragen we zorg voor het tijdig en gedegen toetsen van ingediende ontwerpen en plannen. Tijdens de uitvoering buiten toetsen we de ontwerpen en plannen door middel van producttoetsen en waarnemingen in de praktijk.

Krappe uitvoeringsplanning

De grootste uitdaging in het project is het flexibel inspelen op de krappe en dynamische uitvoeringsplanning. Om dit mogelijk te maken zet Antea Group voor deze mix aan toetsen een breed team aan materiedeskundigen en auditors in. Onze toetscoördinator is daarbij de spin in het web die zorgt dat alles op tijd en met de juiste kwaliteit wordt uitgevoerd.