Ga naar hoofdinhoud
Kwaliteitsmanagement
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Wij zorgen voor een optimale beheersing

Kwaliteitszorg is de basis van de beheersing van alle projecten. De kwaliteitsmanagers van Antea Group adviseren over het gehele spectrum van kwaliteitsmanagement: kwaliteitsbeleid, kwaliteitssysteem en kwaliteitsborging. Zij beheersen alle kwaliteitsmodellen en -systemen, zoals de NEN-ISO 9001, INK, Lean en SIX Sigma.

Het kwaliteitsbeleid en kwaliteitssysteem

Al deze modellen en systemen kunnen we naar wens van onze opdrachtgevers toepassen. Daarnaast hebben onze adviseurs kennis van andere projectbeheersingsdisciplines (risico-, plannings-, financieel- en scopemanagement).  Hierdoor is Antea Group in staat de kwaliteitszorg optimaal te borgen. Voor de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid stellen we samen met onze opdrachtgever de kwaliteitsdoelstellingen van de organisatie vast. Vervolgens bepalen we hoe deze doelstellingen bereikt worden en welke middelen daarvoor nodig zijn. 

Op basis van het kwaliteitsbeleid zetten we het kwaliteitssysteem op. In een kwaliteitshandboek beschrijven we de organisatie, de structuurverantwoordelijkheden, de procedures, de processen en de voorzieningen voor het uitvoeren van kwaliteitszorg. Desgewenst trainen we teamleden op het gebied van kwaliteitsmanagement voor een optimale borging van het kwaliteitssysteem.

Wij zorgen voor een optimale beheersing
Wij zorgen voor een optimale beheersing

Van borging naar verbetering

Aansluitend worden de in het kwaliteitssysteem vastgestelde normen getoetst en geëvalueerd. Hiervoor stellen we een risico gestuurde auditplanning op. In deze auditplanning worden alle toetsen opgenomen: systeemaudits, procesaudits en productaudits en alle evaluaties. 

Op basis hiervan worden verbetermaatregelen ingezet en doorgevoerd. De verbetermaatregelen nemen we op in een verbeterregister waarin we de voortgang en werking van deze verbetermaatregelen monitoren. Samen met onze opdrachtgever en met oog voor de zachte kant van projectmanagement, implementeren en evalueren wij de verbetermaatregelen, het kwaliteitssysteem en -beleid.

Bekijk ook de andere diensten over projectbeheersing

Heb je vragen of wil je een afspraak over kwaliteitsmanagement?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie