Ga naar hoofdinhoud
Risicomanagement
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

De juiste structuur voor echte prioriteiten

Bezittingen zijn onderhevig aan risico's. Hoe ga je hier bewust mee om? En heeft een risico altijd een negatieve lading of is het een kans? Door het uitvoeren van een risicoanalyse worden risico's en beheersmaatregelen niet op een willekeurige, maar op een gestructureerde manier geïdentificeerd en gespecificeerd. Daardoor kunnen gefundeerd prioriteiten worden gesteld, bijvoorbeeld op basis van verschillende scenario's.

Risicomanagement methodiek

Risicomanagement beheerst projecten door overwogen te anticiperen op zaken die anders lopen dan verwacht. De risicomanagers van Antea Group begeleiden onze opdrachtgevers met alle aspecten van hun risicomanagement: van risicosessie en risicodossier tot actualisatie en borging. Onze risicomanagers werken met methodieken als RISMAN, risicogestuurd werken en de NEN-ISO 31000. Daarnaast beschikken ze over kennis van andere projectbeheersingsdisciplines zoals risico-, kwaliteits-, financieel- en scopemanagement. Dit resulteert in integrale adviezen.

We begeleiden de initiële risicosessie waarin we de risico’s analyseren. Tijdens deze sessie dagen we onze opdrachtgever (en eventuele stakeholders) uit. We brengen de risico’s in kaart, kwantificeren ze en benoemen de bijbehorende oorzaken, gevolgen en beheersmaatregelen. De resultaten van de risicosessie worden opgenomen in een risicodossier. Hierbij hanteren we de door de opdrachtgever gewenste tools zoals GRIP, Relatics of IPS.

De juiste structuur voor echte prioriteiten
De juiste structuur voor echte prioriteiten

Van analyse tot rapportage

Door middel van vervolgsessies en challengegesprekken controleren we de status van de benoemde risico’s en beheersmaatregelen en bepalen we de noodzaak voor aanvullende maatregelen. Nieuwe risico’s identificeren we en alle wijzigingen leggen we vast in het risicodossier. De resultaten van risicomanagement worden periodiek gerapporteerd. We werken zorgvuldig, gestructureerd en zijn organisatiesensitief.

Bekijk ook de andere diensten over projectbeheersing

Meer weten over risicomanagement?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie