Per 30 april houdt de Vereniging Best Value Nederland op te bestaan en draagt zij het stokje over aan een nieuw collectief van Best Value licentiehouders in Nederland. Dit collectief neemt de belangrijkste taken van de Vereniging over: kwaliteitsborging en eenduidige certificering van Best Value in Nederland.

Het stimuleren van de kwaliteit en de ontwikkeling van het Best Value gedachtegoed

In 2013 is de Vereniging Best Value Nederland door enkele van de eerste Nederlandse licentiehouders opgericht met als doel: het verwerven en verspreiden van kennis over de denkwijze en het integreren van de Best Value aanpak in (inkoop)projecten en processen door het organiseren van congressen en het doen van onderzoek. Vijf jaar later heeft de markt Best Value omarmd en is het aantal licentiehouders toegenomen. Hierdoor is de overlap ontstaan met activiteiten van Best Value Nederland en is de toegevoegde waarde van de vereniging in de praktijk beperkt tot het stimuleren van de kwaliteit en de ontwikkeling van het Best Value gedachtegoed voor de Nederlandse markt. Het bestuur van de vereniging is daarom op zoek gegaan naar een alternatief om deze resterende toegevoegde waarde elders en duurzaam onder te brengen

Noodzakelijke samenwerking

Dit alternatief is gevonden in het collectief van vijf Best Value licentiehouders in Nederland. Deze organisaties hebben Best Value sterk verankerd in hun dienstverlening en vervullen van daaruit al meerdere jaren een sterke rol in de ontwikkeling van Best Value in Nederland. Samen vinden zij dat samenwerking op het gebied van kwaliteit en ontwikkeling van Best Value noodzakelijk is. Vanuit dat commitment is continuïteit geborgd. Het collectief richt zich op de promotie van Best Value door het collectief uitdragen van het IMT gedachtengoed, de bewaking van de norm (methodiek) via gezamenlijke certificering en bewaking van de kwaliteit door continue ontwikkeling van de methodiek met gecertificeerde Best Value professionals. Daarnaast organiseert het collectief events voor (aankomend) Best Value professionals.

In de Algemene Ledenvergadering van Best Value Nederland 30 april 2018 hebben de leden ingestemd met het beëindigen van de Vereniging Best Value Nederland en het bijbehorende transitieplan.

Leden van het Best Value collectief zijn officiële licentiehouders van Best Value in Nederland: