Ga naar hoofdinhoud
Audit en kwaliteitscontroles
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Aantoonbaar alles goed geregeld

Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving en het implementeren en naleven van normen is voor elk bedrijf een uitdaging. Als bedrijf wil je graag laten zien dat je bereid bent om dingen goed te regelen. Dit is eenvoudig op te lossen door het uitvoeren van kwaliteitscontroles. Antea Group beschikt over gecertificeerde Lead Auditoren met inhoudelijke (technische, procesmatige en juridische) deskundigheid die je helpen aan te tonen dat voldaan wordt aan wet- en regelgeving en normen aantoonbaar zijn geïmplementeerd. Deze combinatie van kennis is vaak niet te vinden binnen een kwaliteitscontrole bureau.

Uitvoering audits

De hoeveelheid en complexiteit van normen, wet- en regelgeving neemt toe waardoor aantoonbaarheid moeilijker wordt. Daarnaast dient de implementatie van normen, wet- en regelgeving afgestemd te worden op de praktische bedrijfsvoering. Wat op zichzelf al een uitdaging is, want hoe weet je nu of jouw organisatie hieraan voldoet? Een manier om dit te beoordelen is het uitvoeren van audits.

Onze auditoren zijn op basis van hun inhoudelijke deskundigheid in staat om het kwaliteitssysteem, bedrijfsprocessen en/of risicovolle activiteiten te doorgronden en hierop een solide beoordeling uit te voeren. Daarbij adviseren onze auditoren over te nemen beheersmaatregelen en mogelijke verbetertrajecten. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met de bedrijfsspecifieke organisatie.

Fotograaf: Sander Hoosemans
Aantoonbaar alles goed geregeld

Programma’s en criteria

Je kunt van ons een objectieve en onafhankelijke audit verwachten waarbij de verzamelde informatie bedrijfsvertrouwelijk wordt behandeld. Voorafgaand aan een audit leveren wij een afgestemd auditprogramma met traceerbare auditcriteria. Achteraf ontvang je van ons een duidelijke auditrapportage en een mondelinge terugkoppeling. 

Wij ondersteunen bij het uitvoeren van de volgende audits:

 • Interne audits in het kader van ISO9001 en ISO14001;

 • Audits (toetsen) t.b.v. Systeemgerichte contractbeheersing (SCB/UAV-gc);

  • Systeemtoetsen;

  • Procestoetsen;

  • Producttoetsen;

  • Waarnemingen;

  • Safety Walks;

  • RI&E’s (Risico Inventarisatie & Evaluatie).
    

 • Audits en inspectieprogramma’s zoals;

  • ISO45001/OHSAS 18001 en NT A8620; 

  • PGS Audits en GAP analyses;

  • GAP analyses (veiligheidsladder); 

  • Bouwbesluit;

  • Bedrijfsinterne- en corporate programma’s;

  • NRB2012 (bodembeschermende voorzieningen);

  • Veiligheidsaudits (MVK’ers en HVK’ers).
    

 • Audits t.b.v. CO2 energiebesparing. 

  • ISO50001, European Energy Directive (EED), EML;

  • NEN 7120 energielabel (NTA8800);

  • CO2-prestatieladder;

  • Energie audit.

Naast het uitvoeren van audits adviseren en ondersteunen wij (project)organisaties bij het opstellen van auditprogramma’s en het bepalen van auditcriteria om aantoonbaar te voldoen aan alle normen, wet- en regelgeving.  Ook adviseren en ondersteunen wij bij het ontwikkelen, implementeren van kwaliteitszorgsystemen en de begeleiding tot certificatie daarvan en auditeren wij om te toetsen in hoeverre het ontwikkelde kwaliteits- en/of milieuzorgsysteem klaar is voor certificering.

Heb je vragen of wil je een afspraak over Audit- en kwaliteitscontroles of SHEQ?

Neem contact met ons op.