Ga naar hoofdinhoud
Samenwerkende bouwteams
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Samenwerkende bouwteams

Heb je vragen?

Terug van weggeweest: Bouwteams

Steeds meer opdrachtgevers zien de voordelen van bouwteams in en zetten bouwteamprojecten op de markt. Alle bouwteams hebben één ding gemeen: het vereist samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. In veel gevallen worden oude bouwteamcontracten als basis gebruikt. Wat is een bouwteam, wat zijn de voordelen van een bouwteam, wat is er nodig voor een goede samenwerking in een bouwteam en hoe doe je dat dan? Antea Group ontwikkelde een aanpak waarmee het bouwteam voldoet aan de eisen van vandaag, deze zijn verwerkt in de training Samenwerkende Bouwteams.

Samenwerkend bouwteam

Een bouwteam is een contractvorm waarin opdrachtgever, aannemer/opdrachtnemer, en in sommige gevallen ingenieursbureau en architect, nauw samenwerken. In een bouwteamproject onderscheiden we drie fasen: de aanbestedingsfase, de bouwteamfase en de uitvoeringsfase. Het werken binnen een bouwteam zorgt voor voordelen zoals: kennis delen, sturend optreden, écht samenwerken en open communicatie.

Antea Group hanteert het uitgangspunt dat samenwerking een natuurlijk talent is van mensen. We hoeven het niet te leren, alleen doen we het onder de juiste randvoorwaarden. En die randvoorwaarden voor samenwerking draaien om twee woorden: wederzijdse afhankelijkheid. Anders gezegd, partijen in een bouwteam hebben elkaar nodig. Het verschil met andere contractvormen is dat bij bouwteams het startpunt een veel groter gezamenlijk speelveld kent. En daar zit juist de bedoeling van het bouwteam: het vroegtijdig betrekken van de sleutelfiguren bij het ontwerp.

Terug van weggeweest: Bouwteams
Terug van weggeweest: Bouwteams

Wederzijdse afhankelijkheid

De samenwerking in een bouwteam verbetert, als de wederzijdse afhankelijkheid wordt verhoogd. Deze wederzijdse afhankelijkheid kun je veranderen door de omgeving van het team te veranderen. Daarbij spelen natuurlijk allerlei factoren een rol. Antea Group creëert de juiste voorwaarden voor een succesvol eindresultaat. Als civieltechnisch adviseurs zijn wij de spin in het web van projecten waar opdrachtgevers, aannemers/opdrachtnemers en andere stakeholders bij elkaar komen om samen één doel te realiseren. 

Daarnaast beschikken we over de juiste kennis van de aanbestedingsprocedure bouwteam en weten we hoe je die kunt inzetten om de juiste bouwteampartner(s) te vinden. Deze kennis en ervaring zetten we al jaren in bij de begeleiding van bouwteamprojecten. We kennen de verschillende belangen van partijen en weten waar hun kennis en kracht zit. We brengen de kansen, belemmeringen, uitdagingen en risico’s in kaart om de randvoorwaarden voor samenwerking zo te maken, dat mensen vanzelfsprekend gaan samenwerken.

Heb je vragen of wil je graag een afspraak over Samenwerkende bouwteams?

Neem contact met ons op.